Kultúra 2023. június 8. 14:00

Dr. Fazekas Istvánra (1936-2008) emlékeztünk

Képgaléria
Dr. Fazekas Istvánra (1936-2008) emlékeztünk
15 évvel ezelőtt, 2008. május 19-én, 72 évesen hunyt el dr. Fazekas István, a Kiskun Múzeum nyugalmazott igazgatója. Ebből az alkalomból a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület és a Kiskun Múzeum Baráti Köre tagjai megemlékezést tartottak a szegedi Belvárosi Temetőben. A család részéről jelen volt özv. dr. Fazekas Istvánné és fia,  Fazekas Csaba.

Fazekas István harmadéves diákként került Szegedről a kiskunfélegyházi Állami Tanítóképző Intézetbe, ahol 1955-ben szerezte meg képesítését. 36 évesen, 1972-ben szinte hazatért ifjúsága színterére, a szívéhez oly közel álló Móra Ferenc szülővárosába. Kiskunfélegyházán negyed századot töltött múzeumigazgatóként (1972-1997).

1971-ben a félegyházi művelődési osztály felkérte, hogy működjön közre a Móra-emlékház létrehozásában. Ő, a rá jellemző hatalmas elkötelezettséggel és Móra Ferenc iránti szeretettel vállalta a feladatot. 1972-ben nevezték ki a Kiskun Múzeum igazgatójának, múzeumigazgatóként is tovább folytatta irodalomtörténeti kutatásait és doktori fokozatot szerzett a szegedi József Attila Tudományegyetemen.

Tevékenysége szerves részévé vált a város kulturális életének. Igazgatói munkája mellett 1972-től – nyugdíjazásáig – vezette a helyi Honismereti Klubot.

Mint a helyi kultúra ügyének előbbre vivője számos Móra- és Petőfi-évforduló szervezője, többször publikált Móra-kutatásaiból, gondozta a Holló-hagyatékot.

Szervező és alapító tagja volt az 1988-ban megalakult Kiskunfélegyházi Közművelődési Egyesületnek. Az egyesület tevékenységében szakmai tudásával meghatározó személyiség volt, 1996 márciusától 1997 áprilisáig szerteágazó feladatai ellenére elvállalta egyesületünk elnöki tisztét is. Idézek az egyesület 10 éves megalakulásának évfordulója alkalmából készített írásából:

„Ha visszatekintünk 10 év legmaradandóbb hatású rendezvényeire, aligha véletlen, hogy a Petőfi-emlékház avatóünnepségeire, a Petőfi-emlékhelyek országos találkozójára kell gondolnunk, majd 1994-ben regionális és jórészt országos hatással szervezhettük a Móra-emléknapokat Móra Ferenc munkásságáról, de a méltatlanul elfelejtett Móra István irodalmi munkásságáról is… Külső támogatásból gondolhattunk kiadványok megjelentésére: mint a Petőfi-kiállítás katalógusa, Urbán Miklósné Mezősi bibliográfiája, Szőcs Lajos korondi tanító locsolóversei, Weinrauch Katalin beregszászi könyvtáros meseköteteinek kiadására.”

Kezdeményezője, szorgalmazója, majd a kiállítás rendezője a városunkból több évtizede hiányzó Petőfi-emlékszobának, amelynek összeállította és kiadta katalógusát is. A hagyományos Móra-emlékversenyeknek minden alkalommal zsűritagja, amelyben való részvételre utódja, Bánkiné dr. Molnár Erzsébet kérte fel.

Helytörténeti kutatások szorgalmazója, segítője (pályázat Mezősi Károly életének, munkásságának feltárására, várostörténeti pályázat kiírása), kiállítások rendezésének támogatója, szakmai tanácsadója, megvalósítója volt.

A Közművelődési Egyesület vállalása volt egy éremsorozat elindítása, a Szabó József őrnagyról, Mezősi Károly tudós tanárról és a betelepülés évfordulójáról készült emlékérmék megszületésében aktívan közreműködött.

Személyes jó kapcsolatai révén, valamint jelentős múzeumi gyűjtőmunkával hozzájárult Kiskunfélegyháza város kulturális életének gyarapításához.

Utódja, Bánkiné dr. Molnár Erzsébet írta róla: „Fazekas István is tette, amit kellett, amire a nagy múltú múzeum szellemisége predesztinálta, s főleg amit tőle a múzeumszerető lakosság elvárt: műtárgyakat gyűjtött, kiállításokat rendezett konferenciákat szervezett, kiadványokat szerkesztett, s nem utolsó sorban óvta és karbantartotta a múzeum gyönyörű épületeit”.

Szabó László egyetemi tanár így fogalmazott az Ethonográfia folyóiratban közzétett nekrológjában: „Kutatói erényei közé tartozik, és egész munkásságát jellemzi az elődök, ősök eredményeinek megbecsülése, munkásságuk figyelembe vétele, tisztelete. Kiskunfélegyházán magasra emelte a Móra-, a Petőfi- és Holló-kultusz fáklyáját, vele a város iránti tiszteletet. Nem véletlenül kapta a Város Embere megkülönböztető jelzőt.”

Eredményeit számos kitüntetés fémjelzi: Pro Urbe Kiskunfélegyházáért (1983), Holló László-díj (1989), Móra Ferenc-díj (1991), Bács-Kiskun Megye Közművelődéséért-díj (1996), s a 70. születésnapjára – egyesületünk javaslatára – kapott Petőfi-emlékérem (2006).

Negyedszázados félegyházi tevékenysége lelkes, odaadó szolgálat volt a kultúra szerteágazó területén.

Kállainé Vereb Mária, a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület elnöke

                  

Kövessen minket a Facebookon is!