Helyi hírek 2024. március 31. 06:00

A Sarlós Boldogasszony Főplébánia hírei

A Sarlós Boldogasszony Főplébánia hírei
Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása – 2024. március 31.

1. Hálásan köszönik mindazok munkáját, segítségét és felajánlását, akik a húsvéti ünnepek előkészítésében és széppé tételében részt vettek, a liturgiák végzésében segítettek. A kórus és a ministránsok szolgálatát különösen is köszönik.

2. Húsvétvasárnap a reggeli szentmisék végén ételszentelést tartanak.

3. Húsvéthétfőn csak reggel fél 7-kor és 8 órakor lesznek szentmisék a templomban, este már nem lesz.

4. A jövő héten lesz elsőpéntek, 24 órás szentségimádást tartanak reggel 6 órától, a férfiak zarándoklata Pálosszentkútra délután 5 órakor indul az Ótemplomtól. Másnap, elsőszombaton az esti szentmise előtt 17.30-tól a litániát imádkozzák. Jövő vasárnap az Isteni irgalmasság vasárnapját ülik.

5. Április 8-án hétfőn, Urunk születésének hírüladása, vagyis Gyümölcsoltó Boldogasszony Főünnepe lesz. Az esti szentmise keretében lehetőség lesz bekapcsolódni a veszélyeztetett magzatokért való imádságba és lelki adoptációba, amelynek feltételei és részletei a hirdetőtáblán és a szórólapokon olvashatóak. Ezen a napon nem lesz Bibliaóra.

Az Óplébánia minden munkatársának nevében, kívánunk a kedves testvéreknek áldott és Isten szeretetében gazdag húsvéti ünnepet! A feltámadt Krisztus fénye világítsa be életünket!

Geszler Péter
   plébános
                   

Kövessen minket a Facebookon is!