Helyi hírek 2015. április 9. 11:00 Forrás: Kiskunfélegyházi Járási Hivatal

Tájékoztatás ivóvíz és szennyvízcsatorna rákötési kötelezettségről

Tájékoztatás ivóvíz és szennyvízcsatorna rákötési kötelezettségről
Tájékoztatjuk Kiskunfélegyháza Város érintett lakosságát, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény vonatkozó rendelkezései értelmében az ingatlan tulajdonosa a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül köteles az ingatlant víziközmű-rendszerbe beköttetni.Ennek feltételei:

a) ha a közműves ivóvízellátás vagy a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosításához szükséges víziközmű-rendszer a közterületen az ingatlanról műszakilag elérhető módon kiépült és műszakilag rendelkezésre áll, és

b) ha az ingatlan használata rendszeres emberi tartózkodáshoz kötődik.

Ha a bekötés feltételei teljesültek, a víziközmű-szolgáltató az ingatlan víziközmű-rendszerbe történő bekötését nem tagadhatja meg. Ha az ingatlan tulajdonosa a bekötési kötelezettségét nem teljesíti, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala hivatalból kötelezi az ingatlan beköttetésére.

Tájékoztatjuk az érintett lakosságot, hogy adott ingatlan tekintetében mentesül a tulajdonos a szennyvízelvető rendszerre történő bekötési kötelezettség alól, ha hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel üzemeltet egyedi szennyvízkezelő létesítményt, egyedi zárt szennyvíztárolót vagy saját célú szennyvíztisztító telepet.

Felhívjuk az érintett lakosság figyelmét, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunfélegyházi Járási Hivatala megkezdi a rákötési kötelezettségeket azon ingatlanok esetében, amely ingatlanok előtt a szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosításához szükséges víziközmű-rendszer a közterületen az ingatlanról műszakilag elérhető módon kiépült és műszakilag rendelkezésre áll. A teljesítés elmaradása esetén, ha a teljesítés elmaradása a kötelezettnek felróható, a kötelezettel szemben eljárási bírság szabható ki, melynek legkisebb összege ötezer forint, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén pedig egymillió forint.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a közműves ívóvízellátáshoz szükséges víziközmű rendszer Kiskunfélegyháza város belterületén, a Bankfalu új beépítései kivételével, több évvel ezelőtt kiépült. Az ivóvíz hálózatra történő rákötés közel 100 %-os. Kiskunfélegyházán a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése több ütemben valósult meg: 0. ütem (2000 előtt kiépült hálózat), I. ütem (2001-2003 között kiépült hálózat), II. ütem (2004 és 2006 között kiépült hálózat), III. ütem (2014. június 01-től áll rendelkezésre). A 0., I., és II. ütemeknél a szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosításához szükséges víziközmű-rendszer műszakilag elérhető módon kiépült és műszakilag rendelkezésre áll az ingatlan tulajdonost – a jogszabályban meghatározott kivételekkel - rákötési kötelezettség terheli, míg a III. ütem 2014. június 1-től áll műszakilag rendelkezésre, így ebben az ütemben 2015. június 1-ig kötelező a rácsatlakozás.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. A talajterhelési díjról bővebb felvilágosítást Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Adócsoport (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.) ad.

Fontos tudni, hogy a csatornaszolgáltatást kizárólag szolgáltatási szerződéssel rendelkező ügyfelek vehetik igénybe, ezért kérjük, hogy a rákötési munkálatokat megelőzően, a BÁCSVÍZ Zrt. kiskunfélegyházi fogyasztói irodáján szíveskedjenek szerződést kötni, melyről bővebb felvilágosítást a Bácsvíz Zrt. fogyasztói irodája, valamint a Kiskunfélegyházi Víziközmű Társulat tud adni.

Tisztelettel kérjük azon ingatlantulajdonosokat, akik még nem tettek eleget közműves ivóvízellátás vagy a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosításához szükséges víziközmű-rendszerre történő rákötési kötelezettségüknek, mielőbb teljesítsék ezen kötelezettségüket!
 

Felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban az alábbi helyekre fordulhatnak:

Szennyvízcsatornára való rákötés, műszaki átvétel:

Bácsvíz Zrt. Szennyvíztelepe, 6100 Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 33. Locskai Mátyás üzemigazgató, telefon: 76/462-943
 

Ivóvíz és szennyvíz-szolgáltatási szerződés:

Bácsvíz Zrt. Vízműtelepe, 6100 Kiskunfélegyháza, Tölgyfa u. 3/A. Papp Lajosné, telefon: 76/466-622
 

Érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatos kérdések, igazolás kiadása:

Víziközmű Társulat, 6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2. Lukács Péterné, telefon: 76/430-690
 

Hatósági kötelezéssel kapcsolatos kérdések:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunfélegyházi Járási Hivatala 6100. Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1. Kiss Jenő hatósági ügyintéző, telefon: 76/562-075 email: [email protected]
 


Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunfélegyházi Járási Hivatala 

Kövessen minket a Facebookon is!