Helyi hírek 2015. április 16. 07:50

Visszahívnák Mester Ernőt

Képgaléria
Visszahívnák Mester Ernőt
Mester Ernő iskolaigazgató és Juhász Béláné tagintézmény-vezető megbízása visszahívásának kezdeményezése mellett foglaltak állást április 15-én, szerdán a diákok, szülők és az alkalmazottak közösségei. Csányi József polgármestert kérdeztük az ügy hátteréről és a következő lépésekről.

- Február elején egy kérelmet nyújtott be a tankerületbe a kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola Platán Tagintézménye szülői közössége, amelyben a két tagintézmény: a József Attila és a Platán iskolák szétválását kezdeményezték. A kérelmet akkor több, mint 250 szülő írta alá. Az indoklás szerint a 2007-es intézményi összevonást követően a Platán utcai iskola tradíciói és a minőség iránti igény háttérbe szorult a gazdasági szempontok mellett.
A szülők kifogásolták, hogy minden kérdésben az összevont intézmények vezetése hoz döntést, így feledésbe merültek a „Platánra” jellemző pedagógiai elvek, hagyományok és tradíciók. Emellett problémaként vetették fel többek között azt, hogy a Platán tagintézmény alapítványi bevételeit a székhely intézmény érdekében használták fel. A szülők annak a véleményüknek adtak hangot, hogy ebben a formában nem látják biztosítva a gyermekek megfelelő mentális, szellemi és erkölcsi fejlődését. Ezért arra kérték a tankerületi igazgató asszonyt, hogy támogassa az intézmény önálló formában való működését. A szülői kezdeményezés arra is kiterjedt, hogy amennyiben az intézmények szétválasztása nem lehetséges, úgy vizsgálják meg a jelen vezetés alkalmasságát.

- Megfogalmazta-e a szülői közösség, hogy milyen iskolát szeretnének?

- Világosan. Többek között olyat, amelyben az intézmény vezetője racionálisan és objektíven költ az oktatás érdekében, ahol a szülő személye nem „nemkívánatos jelenség”, és jogos kérése megértésre talál. Megfogalmazásuk szerint olyan iskolát kívánnak gyermeküknek, ahol az iskolai rendezvények, megmozdulások bevételei és költségei mindenki számára világosak, a nyereség felhasználása pedig a tantestület és a szülők közös döntése. Ahol az iskola kapuja fizikálisan is nyitva van a szülők előtt, és ahol a gyermek a legfontosabb személy. Az iskola jelenlegi szlogenjét, ami így szól: „jó iskola, jó nevelés” a szülők kiegészíteni kívánják ekképpen: „jó iskola, jó nevelés, jó vezetés”.

- Hogyan került sor a szerdai szavazásra?

- Mivel a szülői kezdeményezés tárgya túlmutatott a tankerületi igazgató hatáskörén, állásfoglalást kért az üggyel kapcsolatban a felettes szervtől. Miután onnan azt a tájékoztatást kapta, hogy az intézmények szétválasztására nincs lehetőség, erről tájékoztatta a szülőket, és lezártnak tekintette az ügyet. Viszont a továbbiakban olyan információk jutottak a birtokába szülőktől és pedagógusoktól, amelyek felvetették a megbízás visszahívásának kezdeményezését.

- Milyen típusú kifogások merültek fel?

- Mester Ernő személyét illetően főleg pénzügyi és morális, Juhász Bélánét érintően elsősorban szakmai alkalmatlanság és stílusbeli kifogások fogalmazódtak meg.

- Ilyen előzmények után került sor április 15-én arra a szavazásra, amelynek eredménye alapot adhat a vezetői visszahívás kezdeményezésére. Az eredményről még aznap este így tájékoztatta egy pedagógus a közösségi oldal látogatóit: „Szülők, diákok és tanárok óriási szavazati többséggel ma végre nemet mondtak a József és Platán iskolák jelenlegi vezetőire!”

- A megbízás visszahívásának kezdeményezésével kapcsolatos előkészítő és véleményező fórumokon április 15-én, szerdán a diákönkormányzat, a szülői közösség és az intézmény teljes közalkalmazotti közössége nyilvánított véleményt szavazással Mester Ernő igazgató és Juhász Béláné tagintézmény-vezető személyével kapcsolatban. Ennek eredményeként a diák önkormányzat 26 igen és 7 nem, a szülői közösség 39 igen és 5 nem, az alkalmazotti közösség 69 igen és 18 nem szavazattal foglalt úgy állást, hogy Mester Ernő igazgató megbízása visszahívásának kezdeményezését támogatja. Juhász Béláné tagintézmény-vezető esetében ugyanerre a kérdésre a diák önkormányzat 11 igen és 7 nem, a szülői közösség 28 igen 0 nem, az alkalmazotti közösség 67 igen és 20 nem szavazattal mondott igent.

- Mi most a következő lépés?

- Az eljárást a képviselő-testületnek is véleményeznie kell, ez megtörténik a következő testületi ülésen. Ezt követően a törvényes úton megy tovább az ügy, a visszahívásról Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter mondja ki a végső szót.


T. T.

 

Kövessen minket a Facebookon is!