Közélet 2015. május 23. 22:45

Elismerés a legjobbaknak

Képgaléria
A félegyházi képviselő-testület március 25-én zárt ülésen hozott határozatot a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata által adományozott helyi kitüntetésekről. Az elismeréseket ünnepélyes keretek között a Városalapítók Napja keretében május 24-én, vasárnap megrendezett ünnepi testületi ülésen vehették át a kitüntetettek.

Csányi József köszöntötte az ünnepi képviselő-testületi ülés vendégeit, amelyet – fogalmazott a polgármester – a város történelmi múltját és hagyományait ápolva, a városalapító elődök és a ma polgárainak tiszteletére rendeztek meg. Elmondta: Kiskunfélegyháza legnagyobb kulturális és hagyományőrző eseménye a Városalapítók Hete, amikor 1745. május 24. történelmi dátumára emlékezik a város, amikor a redemptiot engedélyező kiváltságlevelet Mária Terézia királynő a Jászkun kerület legfőbb bírájának, Magyarország nádorának, gróf Pálffy Jánosnak átadta. 2000-től ez a nap Kiskunfélegyháza ünnepe.

– Nekünk, kiskunfélegyházi polgároknak, becses hagyományként és üzenetként marad meg az a 270 évvel ezelőtti nap, amikor 1745. május 24-én, kihirdették gróf Pálfy János nádor jelenlétében a redemptio  törvényt, melyben Mária Terézia visszaadta a nagy- és kiskunok, illetve a jászok 1702-ben elvett szabadságjogait.

Ettől kezdve a kiskun terület ismét önálló, szabad közigazgatási területté vált, melynek Kiskunfélegyháza lett a székhelye.

Kiskunfélegyháza életében rendkívül fontos a múlt, az elődök tisztelete, és hogy az utódok emlékezzenek azokra, akiknek otthonukat, városukat, életüket köszönhetik. 

Ehhez a lelkülethez példaképekre, nagyszerű teljesítményekre van szükségünk. Nemes és szép feladat azon emberek, közösségek elismerése, akik sokat tettek, tesznek Kiskunfélegyháza városáért.

Az élet számtalan területén lehet ezt bizonyítani: a kultúrában, a sportban, a nevelésben vagy a mindennapi kenyérkereset biztosításában. Egy dolog ezekben az emberekben, közösségekben azonos: megalkuvást nem ismerő elszántsággal, a városalapítók hitével, az itt élőkért dolgoznak, tevékenykednek.

Ők a mi ékköveink. Tudjuk, az ékkövek is csak akkor tudnak csillogni, ha megfelelő foglalatba vannak illesztve, bízunk benne azonban, hogy önök úgy gondolják, a megfelelő foglalat, Kiskunfélegyháza valóban erős pánt, erős kapocs, erős együvé tartozás. A közösség csak így tudja kifejezni elismerését tevékenységük iránt.

Vigyék messze ennek a városnak hírét, de továbbra is tevékenykedjenek érettünk! – mondta el ünnepi köszöntőjében Csányi József.

Ezt követően a helyismereti vetélkedő díjkiosztására került sor. Az idei téma az Utcák, terek, épületek – Léptek az időben címet viselte, és a feladatokat két jelentős évforduló köré csoportosították a szervezők. Az első a redempció, vagyis az önmegváltást és a jászkunok kiváltáságait biztosító diploma aláírása, amelyet 1745. május 6-án, 270 évvel ezelőtt szentesített Mária Terézia királynő.

A másik jelentős esemény, amelyre épültek a feladatok, hogy 1850. május 17-én fejezte be,- jó két hét után - a Szépítő Bizottság munkáját, ezáltal elkészült Félegyháza első, hivatalos utca névjegyzéke. 165 évvel ezelőtt kaptak hivatalos nevet a város utcái, ami  igazából a népnyelvi elnevezés volt. Ekkor számozták meg először a házakat is.

A vetélkedő során a diákok megismerhették a várost, annak utcáit, tereit, épületeit, az emlékek és emlékhelyek történetét, jelentőségét, mindazt amely előtt talán nap mint nap elmegyünk, de büszkék lehetünk rá.

A vetélkedő szervezője a Kiskun Múzeum és a Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ volt, de emellett a Magyar Nemzeti Levéltár Kiskunfélegyházi Részlege, a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság, a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal, és a Kiskun Múzeum Baráti Köre segítette a vetélkedő megvalósítását.

A diákok és felkészítő tanáraik az elismerő okleveleket Csányi József polgármestertől és Mészáros Márta múzeumigazgatótól vehették át.

A vetélkedőn három korcsoportban összesen 98 csapat 353 diákkal vett részt.

Az összesített eredmény szerint  

harmadik helyezést elért csapatok tagja:

5-6. osztályosok között:

Juhász Bálint, Fricska Balázs, Valkovics Petra, Terbe Zsuzsanna

Dózsa György Általános Iskola     

Felkészítő tanár: Drozdik Márta
 

7-8. osztályos korosztályban:

Szabó Károly,  Keserű Benedek,  Mikus Mátyás

Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola Platán utcai Általános Iskolája

felkészítő tanár: Takácsné Medveczki Zsuzsanna)
 

Középiskolások között:

Blazsev Zsófia,  Fekete Fruzsina,  Kis-Czakó Henrik,  Sárkány Ágnes

Móra Ferenc Gimnázium   

felkészítő tanár: Dr. Nagy István
 

Második helyezést elért csapatok tagjai:

5-6. osztályosok között:

Biczók Panna,  Horváth Balázs, Molnár Ádám

Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola Platán utcai Általános Iskolája

felkészítő tanár: Takácsné Medveczki Zsuzsanna
 

7-8. osztályos korosztályban:

Farkas Nikolett,  Dinnyés Dorottya,  Lovas Vanessza, László Alexandra

Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola Platán utcai Általános Iskolája

felkészítő tanár: Takácsné Medveczki Zsuzsanna

Középiskolások között:

Görög Petra,  Kőrösi Dániel,  László Klaudia,  Zsigó Nóra

Móra Ferenc Gimnázium     

felkészítő tanár: Dr. Nagy István
 

Az első helyezést elért csapatok tagjai:

5-6. osztályosok között:

Gulyás Gréta, Farkas Péter, Seres Vanda, Simon Tamás

Dózsa György Általános Iskola     

Felkészítő tanár: Drozdik Márta
 

7-8. osztályos korosztályban:

Tóth Kata,  Német Kinga,  Földi Kitti,  Szucsik Andrea

Dózsa György Általános Iskola     

Felkészítő tanár: Drozdik Márta
 

Középiskolások között

Csányi Dóra,  Kelemen Fanni,  Biczók Boglárka,   Mészáros Lili

Móra Ferenc Gimnázium   

felkészítő tanár: Kissné Fekete Éva
 

Az ünnepi képviselő-testületi ülés második napirendi pontként a Móra Ferenc Társaság megalapítására került sor, amelynek részleteibe Rosta Ferenc alpolgármester avatta be a jelenlévőket.

–  E település lakói úgy tartják, hogy Kiskunfélegyháza Petőfi és Móra városa. Utalva ezzel arra, hogy Petőfi Sándor és Móra Ferenc kultusza régről datálódik, és ma is épp oly eleven, mint amikor elődeink elindították e nemes hagyományokat.

Azonban amíg Petőfi születési helyéről és újabban haláláról máig tartó viták folynak, addig Móra Ferenc esetében minden egyértelmű. Két város mondhatja magáénak, Kiskunfélegyháza és Szeged.

A városunkban lévő Móra tisztelet még a nagy író életében elindult, és mára a kultusz gyönyörű hagyománnyá nemesedett. Az elmúlt évtizedek alatt, intézmények vették fel nevét, kiadványok jelentek meg, emléktáblák sora került a falakra, szobrok, domborművek, festmények foglalták el méltó helyüket, hogy csak néhányat említsek nagy írónk emlékezetének őrzéséből.

De ne menjünk el szó nélkül az 1934-ben létrehozott Móra Ferenc Társaság mellett sem, hiszen ez az országos tekintélyű egyesület-jellegű társaság, 1934. március 3-án Dr. Sahin-Tóth Rafael ügyvéd vezetésével alakult meg, s lett a Móra kultusz ápolásának a Móra irodalom támogatásának terjesztésének zászlóshajója.

A társaság alapszabályát 1934. július 19-én hagyták jóvá. (Móra Ferenc születésnapján) és október 7-én országos érdeklődés közepette megtartották az alakuló díszgyűlését. A társaság a szellemi értékek magas szintű közvetítését egészen 1948-ig végezhette, amikor az akkori városvezetés természetesen a magasabb szintű, szűk látókörű, hatalommal karöltve megszüntette.

Csak 1988-ban lehetett arra gondolni, hogy a Mórai örökségre újra figyelem irányuljon, ekkor jött létre Kiskunfélegyházán a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület. És csupán az utóbbi egy-két esztendőben erősödött fel a Móra Ferenc Társaság újraindításának gondolata, elsősorban Vészits Andreában Móra Ferenc dédunokájában és néhány félegyházi polgárban. A gondolat szépen testet öltött és 2015. február 6-án indult útjára az a szervező munka, melynek eredményeként ma a városalapító őseink napján a Móra család képviselői, szegedi és félegyházi, illetve határon túli polgárok aláírhatják szándékukat arról, hogy újra felemeljék a Móra Ferenc Társaság egykor kényszerűségből elejtett fonalát – fogalmazott az alpolgármester, majd a 18 alapító tag csaknem teljes létszámban a helyszínen aláírta az alapító nyilatkozatot.

Ezt követően azok köszöntésére került sor, akik Kiskunfélegyházáért, annak ifjúságért és az idősebbekért, a közjóért, az emberek boldogulásáért, fejlődéséért, polgáraink egészségéért, a legtöbbet tették, munkájukkal gyarapították a helyi közösség értékeit.

A kitüntetettek Csányi József polgármestertől és Balla László alpolgármestertől vehették át elismerésüket.

A „Kiskunfélegyháza Város Díszpolgára” posztumusz kitüntető címet dr. Marschalek György nyugalmazott belgyógyász főorvos részére adományozta a képviselő-testület Kiskunfélegyháza város egészségügyében végzett 45 évi kiemelkedő gyógyító tevékenysége, magas szintű belgyógyászati, kardiológiai munkássága, orvosi és emberi tisztessége, példaértékű empátiakészsége és a betegek iránti elkötelezettsége elismeréseként.

Az oklevelet dr. Marschalek Györgyné asszony vette át, akinek köszönő sorait a díjátadást követő fogadáson olvasta fel a polgármester. 

- Megköszönöm a nagyjelentőségű kitüntetést, melyet szeretett férjemnek adományoztak. Fájdalommal tölt el, hogy nem Ő vehette át. Szeretném idézni egy családunkhoz közel álló, nagyon kedves tanárnő részvétnyilvánító levelének rövid részletét, Felix Mendelsohn-Bartholdy sorait:

„Az igazságot keresni,

a szépséget szeretni,

jót akarni és a legjobbat tenni,-

ez az, amire hivatott az ember.”

S még hozzáfűzte: „Ő ilyen volt.”

Családunk pedig úgy véli, ezen gondolatokhoz nincs mit hozzáfűzni - fogalmazott a díszpolgár özvegye.

 

Dr. Péter László nyugalmazott egyetemi tanár, irodalomtörténész, nyelvész, folklorista Kiskunfélegyháza város kulturális életében végzett példaértékű, elhivatott munkáját, a helyi Móra kultusz erősítésében, ápolásában több évtized óta vállalt kimagasló szerepét, tudományos, kutatói, szerzői munkásságát ismerték el a „Kiskunfélegyházáért” kitüntető címmel.

Kóti Árpád A Nemzet Színésze, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, érdemes és kiváló művész részére művészi pályája elismeréseként, Kiskunfélegyháza város hírnevének népszerűsítése, a Petőfi versek tolmácsolása és Petőfi kultusza iránti elkötelezett, példaértékű munkássága, a magyarságtudat és hagyományápolás erősítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként „Petőfi Emlékérem” kitüntető címet adományozott a félegyházi képviselő-testület.

Tóth Istvánné Mészáros Anikó középiskolai tanár Kiskunfélegyháza közművelődésében végzett sokrétű, elkötelezett tevékenysége, évtizedeken át gyakorolt lelkiismeretes oktató-nevelői munkássága elismeréseként vehette át a „Petőfi Emlékérem” kitüntető díjat.

Fricska Nagy János nyugalmazott szaktanár, mezőgazdasági munkaközösség vezető részére négy évtizeden át nyújtott lelkiismeretes oktató-nevelő munkája, a szakmai rendezvények, versenyek területén végzett kimagasló, példaértékű tevékenysége elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Ifjúságának Neveléséért” kitüntető díjban részesült.

Mindszenti László gépész-mérnök tanár négy évtizedes lelkiismeretes, odaadó oktató-nevelő munkája, kimagasló, példaértékű szakmai igényessége, a diákok iránti szociális érzékenysége elismeréseként kapta meg a „Kiskunfélegyháza Város Ifjúságának Neveléséért” kitüntető díjat.

Kis László nyugalmazott múzeumi segéd restaurátor, címfestő Kiskunfélegyháza kulturális életébe való négy évtizedes aktív közreműködése, a város képzőművészeti életét gazdagító alkotó tevékenysége elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Közművelődéséért” kitüntető díjban részesült.

Vargáné Rácz Julianna Judit, a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda dolgozója részére Köztisztviselőként végzett két évtizedes kiemelkedő, igényes munkája, lelkiismeretes, példaértékű hivatástudata, a kollégák iránt tanúsított segítőkészsége elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Közszolgálatáért” kitüntető díjat kapott.

Dr. Szilágyi Mária nyugalmazott háziorvos részére több évtizedes kiemelkedő gyógyító munkája, a betegek és hivatása iránti elkötelezettsége, az egészségmegőrzés terén végzett példaértékű tevékenysége elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Egészségügyéért” kitüntető díjat adományozott a képviselő-testület.

Tamasi János kőműves, gépkocsivezető a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézménynél végzett kimagasló szakmai munkája, az időskorú ellátottak iránt szeretettel gyakorolt önzetlen, példaértékű tevékenysége elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Szociális Ellátásáért” kitüntető díjban részesült.

Németh László Zsolt villamosmérnök, triatlon edző Kiskunfélegyháza sportja terén tett aktív és lelkes szervező munkájával, a Jogging Plus Szuperinfo Futóklub versenyeinek 25 év óta történő eredményes lebonyolításával „Kiskunfélegyháza Város Sportjáért” kitüntető díjat érdemelt ki.

Szabó Emese Európa bajnoki ezüstérmes birkózó részére kimagasló sportolói tevékenysége, példaértékű, odaadó sportszeretete, a birkózó utánpótlás nevelésében vállalt önzetlen munkája elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Sportjáért” kitüntető díjat vehetett át.

Karácsonyi Melinda középiskolai tanárt Kiskunfélegyháza művészeti életét gazdagító színvonalas munkája, az általa megálmodott és 7 éve rendezvényeink fényét emelő Mozgásszínház sikeres előadásainak elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Művészeti Tevékenységéért” kitüntető díjjal jutalmazták.

Dr. Luchmann Zsuzsanna tanár részére Kiskunfélegyháza város oktatásában nyújtott több évtizedes színvonalas, példamutató és kiemelkedő munkája, tudományos és szakmai publicisztikái, a város közművelődésében vállalt tevékeny, aktív szerepe elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Tudományos Munkáért” kitüntető díjat adományozott a testület.

Pap István nyugalmazott építész technikus több évtizedes lelkiismeretes, odaadó munkája, a romák sorsának, életkörülményeinek javítása, az irántuk érzett szociális érzékenysége elismeréseként kapta meg a „Kiskunfélegyháza Város Roma Közösségéért Végzett Munkáért” kitüntető díjat.

Mahlaj Róbert rendőr százados, Bűnügyi Osztályvezető Kiskunfélegyháza közbiztonságának javítása érdekében végzett példaértékű tevékenysége, a bűnmegelőzés és a bűncselekmények felderítése terén mutatott elhivatott, kimagasló munkája elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Közbiztonságáért” kitüntető díjban részesült.

A „DÉL-100” INVEST Kft. részére Kiskunfélegyháza kereskedelmi téren egyik meghatározó gazdasági egységének a város gazdasági életében betöltött meghatározó szerepe, a helyi lakosok számára biztosított munkahelyek lehetősége elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Gazdaságának Fejlődéséért” kitüntető díjat adományozta a képviselő-testület.

Bense Sándor pedagógiai aszisztens oktatás-technikusként, majd karbantartóként végzett felelősségteljes szakmai munkája, embersége, példaértékű hozzáállása elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelét” kapott.

Besze Tamásné nyugalmazott gazdasági ügyintéző négy évtizedes magas színvonalú szakmai munkája, megbízhatósága, lelkiismeretessége, példaértékű munkabírása és következetessége elismeréseként kapta meg „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelét”.

Borda Mónika tanár kiemelkedő pedagógiai munkája, lelkiismeretes, példaértékű hivatástudata, gyermekszeretete elismeréseként vehette át „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelét”.

Fekete Zoltán középiskolai tanár részére a Móra Ferenc Gimnázium magyar szakos tanáraként szervezett színvonalas irodalmi estek, művészi előadások elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevele”-t adományozott a testület.

Guthpintér Ibolya óvodai dajka lelkiismeretes, példamutató munkája, kimagasló hivatástudata, odaadó, segítőkész magatartása, emberszeretete elismeréseként kapta meg „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelét”.

Hájas Sándor újságírót Kiskunfélegyháza iránti elkötelezett hűsége, több évtizedes lelkiismeretes, odaadó munkája, kimagasló, példaértékű szakmai igényessége elismeréseként részesítette a testület „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevele” elismerésben.

Hegedűsné Könyves Klára tanár elkötelezett, megbízható feladatvégzése, kiemelkedő pedagógiai érzéke, példaértékű szakmai tevékenysége és sokoldalú feladatvállalása elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevele” elismerést kapott.

Katona Ottó tanár magas szintű szakmai képzettsége, a gyakorlati és elméleti tudás ötvözésével közvetített ismeretek példaértékű átadása, embersége és közösségformáló képessége elismeréseként részesült „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevele” kitüntetésben.

Kis Szabó László Tibor üzemgazdász, a Kiskunfélegyházi Zenebarátok Kórusának alapító tagja részére Kiskunfélegyháza zenei és kulturális életéért tett kimagasló és lelkestevékenysége, valamint a Zenebarátok kórusának szólamvezetőjeként eltöltött 20 év elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevele”-t adományozott a félegyházi testület.

Kovácsik Zita Kiskunfélegyháza kulturális életének színesítése, a Móra Ferenc Gimnázium és számos városi rendezvény színvonalának emelése elismeréseként kapta meg „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelét”.

Kósa Erika tanító kimagasló és eredményes szakmai munkája, példaértékű közösségi szerepvállalása, sokoldalúsága és hivatástudata elismeréseként vehette át „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelét”.

Dr. Nyúzó Bálint kardiológus főorvos több évtizeden át gyakorolt orvosi és orvostudományi munkája, az egészségmegőrzésben végzett példamutató tevékenysége elismeréseként érdemelte ki „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelét”.

Dr. Perlaki Pál belgyógyász, a Kardiológiai Rehabilitációs Osztály főorvosa részére több évtizedes lelkiismeretes gyógyító munkája, a betegek iránti elkötelezettsége és magas szintű szakmai hozzáértése elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevele”-t kapott.

Pintér Mátyásné közösségi szakápoló részére példamutató, lelkiismeretes munkavégzése, türelmes, fáradtságot nem ismerő gondozói tevékenysége, hivatása iránti elkötelezettsége  elismeréseként adományozták „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelét”.

Rádiné Petróczi Márta tanár lendületes, fáradhatatlan munkavégzése, közösségi feladatokban való tevékeny részvétele, sokoldalú feladatvállalása elismeréseként kapta meg „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelét”.

Dr. Reznyák Béla sebész Kiskunfélegyháza és vonzáskörzetében nyújtott rehabilitációs ellátásért, a betegek és hivatása iránti elkötelezettsége, kimagasló, több évtizedes orvosi munkája elismeréseként vehette át „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelét”.

Strennerné Pajkos Szabó Katalin középiskolai tanár részére több évtizedes testnevelői-nevelő munkája, kimagasló, példaértékű szakmai hozzáértése, sokoldalú feladatvállalása elismeréseként és kiemelkedő szerepéért a testmozgás fontosságának tudatosításában „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevele”-t adományozott a félegyházi képviselő-testület.

A Széljáró Balladás Együttes Kiskunfélegyháza kulturális életében betöltött szerepéért, magas művészi színvonalat képviselő előadásaiért, közösségteremtő és hagyományőrző tevékenysége elismeréséért kapta meg „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelét”.

Török Brigitta helyismereti könyvtáros kiemelkedő szakmai munkája, a helyismereti gyűjtemény feltárása és népszerűsítése érdekében végzett kitartó tevékenysége elismeréseként, a diákokat nagy számmal bevonó helytörténeti versenyek, táborok lelkes szervezéséért részesült „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevele” elismerésben.

Vörös János informatikus részére népi játékokat népszerűsítő szerepvállalása, rendezvényeken való gyermekközpontú, lelkes közreműködése, a hagyományőrzés fontosságának tudatosítása elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevele”-t adományozott a testület.

 

Kövessen minket a Facebookon is!