Közélet 2015. június 25. 10:00

A VSZKSZ intézkedési tervéről is dönt ma a képviselő-testület

A VSZKSZ intézkedési tervéről is dönt ma a képviselő-testület
26 napirendi pontot vitat meg ma, június 25-én, csütörtökön a félegyházi képviselő-testület. Határozat születik többek között a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására, a Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény pályázata benyújtása, a város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata és a 2020-ig terjedő időszakra vonatkozó kábítószer ellenes stratégia tárgyában. Bizonyosan kitüntetett figyelem övezi majd a Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet pénzügyi, szervezeti és jogi átvilágításáról készült összegző jelentésben feltárt hiányosságok felszámolása érdekében készült intézkedési terv megvitatását.

A Helyi Esélyegyenlőségi Programot két évvel ezelőtt fogadta el a képviselő-testület, amit most az aktualitásokat figyelembe véve aktualizálnak. Az előterjesztés szerint a felülvizsgálat érinti a szociális ellátással, foglalkoztatással, egészségüggyel, lakhatással, bűnmegelőzéssel, valamint az oktatással és művelődéssel kapcsolatos területeket mind az állami, egyházi illetve a civil szférában. A program célcsoportjai a mélyszegénységben élők, a romák, a gyermekek, a nők, az idősek és a fogyatékkal élők.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja, hogy Kiskunfélegyházán széles körben érvényesüljön az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés, a diszkrimináció- és a szegregáció-mentesség elve. Az önkormányzat arra törekszik, hogy az élet valamennyi területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és elősegítse egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét. Ennek érdekében – tartalmazza a program – az önkormányzat alapvető célja, hogy Kiskunfélegyháza olyan település legyen, ahol minden ember egyenlő, ahol senkit sem ér közvetlen vagy közvetett diszkrimináció, sem hátrányos megkülönböztetés akár faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet miatt.

T. T.

 

 

Kövessen minket a Facebookon is!