Hirdetmények 2015. augusztus 11. 07:30

Pályázat strand- és uszodavezető munkakör betöltésére

Pályázat strand- és uszodavezető munkakör betöltésére
Pályázatot hirdet a Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján Strand- és uszodavezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól
 

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Blaha Lujza tér 1.
 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A közfürdő szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos részletes műszaki, technológiai, biztonságtechnikai, személyi környezetvédelmi és egészségügyi előírások betartása és betartatása. A szervezet eredményes irányítása. A napi minőségi szolgáltatás biztosítása, üzemeltetés hatékony irányítása. A stratégiai és üzleti terv kialakításában való részvétel, annak végrehajtása.
 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 

Pályázati feltételek:

- Főiskola, gépész-, villamos -, építőmérnök, épületgépész üzemmérnök

- Szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat

- B kategóriás jogosítvány

- Szakmai önéletrajz: a végzettséget igazoló oklevelek másolata 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul.
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat

- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 

Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű probléma megoldó képesség, Kiváló szintű tárgyalóképesség, Kiváló szintű üzleti szemlélet, Kiváló szintű érzelmi intelligencia


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 25.
 

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet címére történő megküldésével (6100 Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1229/2015. , valamint a munkakör megnevezését: Strand- és uszodavazető.

- Elektronikus úton Gubcsi Tiborné részére a [email protected] E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 27.
 

Kövessen minket a Facebookon is!