Kunszállás 2015. október 17. 07:30 Forrás: Petőfi Népe

Kutatott a leköszönő kiskunkapitány

Kutatott a leköszönő kiskunkapitány
A leköszönő kiskunkapitány hároméves munkássága alatt kiemelt figyelmet fordított arra, hogy szorosabbra fűzze a szálakat a szomszédos településekkel. Kovács Imre olyan kutatásokat végzett, melyek egyértelműen bizonyítják, hogy közös kun ősök kötik össze Fülöpjakabot, Jakabszállást és Kunszállást.A három szomszédos település Fülöpjakab, Jakabszállás és Kunszállás (korábbi nevén Majsajakabszállás) történelme szorosan kapcsolódik egymáshoz. A községek ősi kun múltját kutatva olyan írásos bizonyítékokra bukkantam, melyek egyértelműen alátámasztják hogy, a települések nevében megtalálható Jakab név Buthemer Jakab kun kapitány nevéből ered. A három falu területe a 13. században ugyanis Buthemer Jakab kun kapitány birtoka volt – részletezte Kovács Imre Kunszállás polgármestere, aki kutatásairól a legutóbbi Kun Világtalálkozó keretében is beszámolt.

– Kutatásaim során eljutottam az 1300 években bőrhártyán íródott ólatin nyelvű királyi kiváltsági levelekhez, melyekből kiderült, hogy Buthemer Jakab kun kapitány Lajos király kiváltságosa volt. Erdélyben a szászok elleni dicső csatában olyan érdemeket szerzett magának, melyekért cserébe birtokolhatta a három kun pusztát, mellé pedig olyan kiváltságlevelet kapott, amelyben a király utasította a magyar nemeseket, hogy semmilyen adóval nem sújthatják Fülöpjakab, Jakabszállás és Kunszállás területén élő kun embereket.

A levelekből az is kitűnt, hogy Buthemer Jakab leszármazottja az első betelepülő hat ősi kun törzsek egyikének, mégpedig az Iloncsuk törzsnek, ami egyébként kígyócskát jelent – fűzte hozzá a leköszönő kiskunkapitány, aki azt is elmondta, Buthemer Jakab kun pusztáit a redemptió idején fülöpszállási, majsai és szabadszállási kun gazdák vásárolták fel.

A redemptió után azonban a kun gazdák lassan elvesztik identitásukat és integrálódtak a vármegyei közigazgatásba. Közülük sokan elszegényedtek és földjeiket eladták a tehetősebb félegyházi magyar gazdáknak, így puszták fokozatosan félegyházi tulajdonba kerültek. Kunszállás területét birtokló majsai kun gazdák azonban jobban kitartottak, nem adták olyan könnyen földjeiket, mint a fülöpjakabiak, így önállóságuk is megmaradt, sőt a település közigazgatása is megerősödött. Ezzel egy időben viszont Félegyháza rátenyerelt Fülöpjakabra és ráerőltette tanácsi döntéseit, a falu fejlesztéséről pedig gyakorlatilag teljesen megfeledkeztek.

A megyerendszer megerősödésével a földrajzi adottságok miatt Kunszállás is kénytelen volt beolvadni a félegyházi járásba, ám erősebb közigazgatása miatt Félegyháza végrehajtó feladatokkal bízta meg. Sokan ezt értelmezték rosszul Fülöpjakabon, ahol néha még ma is azt gondolják, hogy miattunk nem fejlődhetett a település. Emiatt korábban ellentét is kialakult a két falu között. Kovács Imre viszont abban bízik, hogy az ősi gyökerek és a közös történelmi múlt ismét összehozza a két települést, sőt Jakabszállással és Városfölddel is szeretnék szorosabbra fűzni a szálakat.
 

Tanításmentes nap a Kun Emléknapon

Az emeritus kiskunkapitány munkája során arra is próbálta felhívni a kiskunságiak figyelmét, hogy a Nagykunságban és a Jászkunságban sokkal mélyebben ápolják a jász és a kun hagyományokat, mint nálunk.

– Ez a feladat azért sem egyszerű, mert a Kiskunság a legtöbb települést tömöríti ugyan, de földrajzilag sokkal szétszórtabban fekszenek. A két legtávolabbi település között országon belül közel 150 kilométer távolság van. Épp a távolság miatt nehéz az oktatásban a kun történelmet, a kun identitást erősíteni, mert az iskolák nem egy intézményfenntartóhoz tartoznak. Megkerestük az összes iskola igazgatóját és alkudoztunk a tankerületek vezetőivel, hogy a Kun Emléknapon a jászokhoz hasonlóan tanításmentes napot tartsanak és vetélkedők formájában emlékezzenek a kun ősökre. Ezt a folyamatot elindítottam, a szerződés az előkészítés fázisában van, de azt már új kiskunkapitány írja alá – tette hozzá Kovács Imre.


Fotó: Vajda Piroska 

Kövessen minket a Facebookon is!