Közélet 2015. október 24. 08:25 Forrás: MTI - index.hu

Módosul a munka törvénykönyve

Módosul a munka törvénykönyve
A hároméves új munka törvénykönyve a jogalkalmazás egységesítése miatt módosul. Mostantól a munkavállaló azonnali hatályú felmondása - a munkáltató jogsértése - esetén is kötelezővé lesz a végkielégítés.

A várhatóan jövő év első napján hatályba lépő módosítások között szerepel, hogy az elektronikusan elkészített munkaszerződést 5 napon belül "papíralapú formátumban" is át kell adni a munkavállalónak.

A munkaadó továbbra sem mondhat fel várandós nőnek, továbbá annak, aki "emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés alatt áll". Mindkét tényről a munkavállalónak tájékoztatnia kell a munkaadóját ahhoz, hogy felmondási védelem alatt álljon. Újdonság ugyanakkor, hogy amennyiben a munkavállaló a tájékoztatást a felmondás után adja meg, akkor a közlést követő 15 napon belül a munkaadó a felmondást még visszavonhatja ( de ez nem kötelessége).

Végkielégítés jelenleg a munkáltató felmondása, illetve a munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén jár. A módosítás a munkavállaló azonnali hatályú felmondása - a munkáltató jogsértése - esetén is kötelezővé teszi a végkielégítést. Sőt, a munkavállalót - azonnali hatályú felmondása esetén - a felmondási időre járó távolléti díj is megilleti.

Amennyiben a munkaadó jogellenesen mondott fel a munkavállalónak, ez utóbbi a felmondási időre járó távolléti díjra jogosult jelenleg. A módosítás a távolléti díj kétszeresében határozza meg ezt a járandóságot.

A munka törvénykönyve felsorolja azokat a felmondási jogsértéseket, amelyeknél a bíróság helyreállítja a munkaviszonyt a munkavállaló kérésére. Ebből a felsorolásból a módosítás kihagyja a következőt: a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetértése szükséges a választott szakszervezeti tisztséget betöltő munkavállaló munkaviszonyának, a munkáltató által felmondással történő megszüntetéséhez.

A munka törvénykönyvéhez kapcsolódva több más törvény módosítását is tartalmazza a tervezet. Így például a polgári perrendtartásba is bekerül egy új szabály. Amennyiben munkaerő kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállaló indít pert, azt a munkavégzés helye szerinti közigazgatási és munkaügyi bíróságnál kell megindítania. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha utólag perel, ilyenkor is a jogsértéssel érintett munkavégzés helyszíne szerinti bíróság jár el.
 

Az NGM Sajtó- és Kommunikációs Titkárság több ponton is módosította az MTI hírét:

„Mostantól a munkavállaló azonnali hatályú felmondása - a munkáltató jogsértése - esetén is kötelezővé lesz a végkielégítés.”

Azonnali hatályú felmondás esetén a végkielégítés szabályozásában érdemi változás nem történik. A hatályos szabályozás szerint is jár végkielégítés a munkavállaló számára (Mt. 78. § (3) bek.), amely a módosítást követően is ugyanúgy fog járni. „Sőt, a munkavállalót - azonnali hatályú felmondása esetén - a felmondási időre járó távolléti díj is megilleti.”

A hatályos szabályozás szerint is megilleti a munkavállalót a munkavégzés alóli felmentés tartamára a távolléti díj az Mt. 70. § (3) bek. megfelelő alkalmazásával (Mt. 78. § (3) bek.). Érdemi változás tehát nem következik be ebben az esetben sem, mert jelenleg is a felmondási idő alapján határozható meg a gyakorlatban a munkavállalót megillető távolléti díj.

„Ebből a felsorolásból a módosítás kihagyja a következőt: a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetértése szükséges a választott szakszervezeti tisztséget betöltő munkavállaló munkaviszonyának, a munkáltató által felmondással történő megszüntetéséhez.”

A felsorolásban azért nem szerepel az Mt. 273. § (1) bekezdésébe ütköző munkaviszony megszüntetés, mert ez az esetkör beépül abba, amikor a munkavállaló a munkaviszony megszüntetésekor munkavállalói képviselő volt. A módosítással ugyanis egyidejűleg kiegészül a munkavállalói képviselő fogalma és az ki fog terjedni a szakszervezeti tisztségviselőre is (Mt. 294. § (1) bek. e) pont).

 

Kövessen minket a Facebookon is!