Közélet 2015. október 28. 11:40 Forrás: kormany.hu

Megszűnnek a családi napközik

Megszűnnek a családi napközik
2017 január elsejétől megszűnnének a családi napközik, ugyanakkor létrejöhetne három speciális megoldás is: a klasszikus formánál jóval egyszerűbb követelmények alapján működő minibölcsőde, valamint a munkahelyi és a családi bölcsőde.

A következő 3 évben több száz önkormányzatnak kell majd bölcsődét létrehoznia - írja az Emberi Erőforrások Minisztériuma által jegyzett törvénytervezetre hivatkozva a Magyar Nemzet. A beszámoló szerint ennek a kitételnek 2018 decemberére kellene megfelelniük a településeknek. Az előterjesztésben pedig az is olvasható, hogy 2017 január elsejétől megszűnnének a családi napközik, ugyanakkor létrejöhetne három speciális megoldás is: a klasszikus formánál jóval egyszerűbb követelmények alapján működő minibölcsőde, valamint a munkahelyi és a családi bölcsőde.

A jelenlegi szabályozás szerint a 10 ezer fősnél nagyobb településeken kötelező a bölcsőde működtetése. A tervezet értelmében ez a rendelkezés továbbra is hatályban marad, azonban a 10 ezer fősnél kisebb település is köteles lesz a bölcsődei ellátás biztosítására, ha arra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik vagy a település 0–2 éves lakosainak száma meghaladja a 40 főt.

A 10 ezer fősnél kisebb települések önkormányzatai a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának (bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde) biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján is eleget tehetnek e kötelezettségüknek. A kellő felkészülési időt biztosítva e kötelezettségüknek 2018. december 31-éig kell eleget tenniük a települési önkormányzatoknak. A 3 éven aluli gyermekek ellátását megszervező fenntartó (állami, nem állami, egyházi fenntartó) a központi költségvetésből támogatásra lesz jogosult.

A tervezet értelmében a bölcsődei ellátás területén a klasszikus bölcsőde mellett bevezetésre kerülne három új ellátási forma a 3 éven aluli gyermekek ellátására: a mini bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde. A mini bölcsőde a meglévő intézményrendszerre épülő új intézménytípus, ami egy sokkal rugalmasabb, egyszerűbb formában történő bölcsődei ellátást jelent.

Megoldást jelenthet például a közfoglalkoztatásban, a képzésben részt vevő szülők gyermekeinek a napközbeni ellátásának biztosítására is. A mini bölcsőde mind személyi, mind tárgyi feltételeiben eltér a klasszikus bölcsődétől, a feltételek attól egyszerűbbek. A mini bölcsődében a 3 éven aluli gyermekek létszáma legfeljebb 7 fő lehet csoportonként, és az ellátáshoz szükséges személyzet létszáma is kevesebb, ugyanis az ellátás biztosításához elegendő csoportonként 1 fő kisgyermeknevelő és 1 fő bölcsődei dajka. A munkahelyi bölcsőde szolgáltatási formát csak munkahelyen lehet létrehozni, vagy a munkahely által biztosított ingatlanban, a foglalkoztató fenntartásában.

A munkahelyi bölcsődében legfeljebb 7 fő kisgyermek látható el csoportonként. Az ellátás biztosításához csoportonként 1,5 fő szükséges. A családi bölcsődét saját otthonban vagy más, e célra kialakított helyiségben, bérelt ingatlanban lehetne létrehozni legfeljebb 5 kisgyermek ellátása számára.

A 3 év feletti gyermekek – óvodán, iskolán kívüli – ellátása piaci alapú szolgáltatás keretén belül, napközbeni gyermekfelügyelet formában valósulhat meg központi költségvetési támogatás nélkül. A gyermekfelügyelet a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy a saját otthonában, munkahelyen, más a gyermekek ellátására alkalmas helyiségben hozható létre, vagy kivételesen a szülő otthonában biztosítható. A gyermekfelügyelet keretén belül legfeljebb 7 gyermek látható el és a szolgáltatás biztosításához 1 fő. A napközbeni gyermekfelügyelet keretében 14 éves korig, sajátos nevelési igényű gyermek esetén 16 éves korig biztosítható a napközbeni ellátás.

A családi napközi jogintézménye 2017. január 1-jétől szűnne meg.
 

Kövessen minket a Facebookon is!