Hirdetmények 2016. február 27. 07:30

Pályázat uszodamester munkakör betöltésére

Pályázat uszodamester munkakör betöltésére
Pályázatot hirdet a Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján uszodamester munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 6100 Kiskunfélegyháza, Blaha Lujza tér 1.
 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A fürdőzők medencetérben való tartózkodásának felügyelete. Az uszoda higiénés rendjének biztosítása. A házirend betartása és betartatása. A vendégek magas színvonalú kiszolgálása.
 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Középiskola/gimnázium, Uszodamesteri szakképesítés
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: uszodamesteri gyakorlat és idegennyelv-ismeret.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Szakmai önéletrajz

- Végzettséget igazoló oklevelek másolata

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatát az illetékes bírálók megismerjék és véleményezzék.
 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: március 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet címére történő megküldésével (6100 Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc utca 2. ). Kérik a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1446/2015. , valamint a munkakör megnevezését: Uszodamester

- Elektronikus úton Gubcsi Tiborné részére a [email protected]
 

A pályázat elbírálásának határideje: április 15.
 

Kövessen minket a Facebookon is!