Hirdetmények 2015. december 11. 15:30

Pályázat gázvezeték- és készülékszerelő munkakör betöltésére

Pályázat gázvezeték- és készülékszerelő munkakör betöltésére
A Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet pályázatot hirdet a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján gázvezeték- és készülékszerelő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, város közigazgatási területe.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Karbantartási, felújítási munkálatok és egyéb felmerülő építőipari és javítási munkák elvégzése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Szakmunkásképző intézet, Gázvezeték- és készülékszerelő szakmunkás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Egyéb építőipari végzettség.
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Szakmai önéletrajz

- Végzettséget igazoló oklevelek másolata

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatát az illetékes bírálók megismerjék és véleményezzék.
 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Gábor részlegvezető nyújt, a 0670/3203941 -os telefonszámon.
 

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet címére történő megküldésével (6100 Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1476/2015. , valamint a munkakör megnevezését: gázvezeték -és készülékszerelő.

- Elektronikus úton, Gubcsi Tiborné részére a [email protected] E-mail címen keresztül.
 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 5.
 

Kövessen minket a Facebookon is!