Kultúra 2014. április 13. 21:13

Felsővattai Wattay János - Pest-Pilis-Solt vármegye első kuruc alispánja

Felsővattai Wattay János - Pest-Pilis-Solt vármegye első kuruc alispánja
Fővárosunk fontos utcája és főútvonala is Vác városáról kapta nevét. Vác, pedig a későavarkortól - 805. és 1044. között - élt Aba keresztény uralkodó család (Aba Ábrahám, Kolba Izsák, Baton-Vata Sirák, Aba Sámuel) tagjának Vatának szeretett hangzós („c” és „cs”) Vác, Vacs nevét őrzi. A borsodi Vatta települést is erről az uralkodóról nevezték el, ahonnan Wattay János származik.

Apja Wattay I. Pál a vármegye helyettes alispánja vitézsége elismeréseként 1661-ben jelentős birtokokat kapott a vármegye területén (Dunakeszitől-Kiskőrösig, Pomáztól-Nagykovácsiig).

Wattay János 1676-ban a vármegye esküdtje. 1680-ban az oszmánok fogságába esett, majd kiszabadulása után 1686-ban a váci járás szolgabírájaként harcolt Vác, Pest és Buda felszabadításában. Részt vett a közigazgatás újjászervezésében. Lemondása után a vármegye gyűlésein harcoltak a túlzott adóztatás, a Habsburg adminisztráció és katonaság önkényeskedései ellen.

János a nógrádi kuruc nemesi felkelők első kapitányaként harcolt a labancok ellen. 1704. május közepén (310 éve) Kecskeméten megválasztották a vármegye (benne Kiskunfélegyháza és környéke) első kuruc alispánjának. Megszervezte a vármegye kuruc kézen lévő településeinek közigazgatását, a kuruc csapatok ellátását, a labancok elleni védelmet. Haláláig, 1723-ig aktívan részt vett a vármegye közgyűlésein, küzdött az önkényeskedések ellen és folytatta a vármegye betelepítését, támogatva minden keresztény felekezetet.

A család emlékszobája a fia III. Pál által építtetett pomázi, illetve a sziráki kastélyban megtekinthető.

Bátonyi Pál

Fotó: Wattay János és Wattay István emléktáblája a Kiskőrösi városházán Forrás: Wikipedia

Kövessen minket a Facebookon is!