Hirdetmények 2015. december 28. 07:30

Pályázat parkolóőr munkakör betöltésére

Pályázat parkolóőr munkakör betöltésére
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pályázatot hirdet a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján parkolóőr munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 30 órás
 

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. utca 1.
 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A kiskunfélegyházi fizetős parkolókba parkolójegy kiadása. Irányítja a közterület parkolás zavartalan és balesetmentes lebonyolítását.
 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 

Pályázati feltételek:

- 8 általános,

- büntetlen előélet

- tizennyolcadik életév betöltése

- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkéréséről szóló igazolás

- fényképes önéletrajz

- legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat másolata
 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 4.
 

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat címére történő megküldésével (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz/11-9/2015. , valamint a munkakör megnevezését: parkolóőr. vagy

- Személyesen: Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságán, Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. utca 1.
 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.Fotó: illusztráció

 

Kövessen minket a Facebookon is!