Hirdetmények 2016. március 3. 08:30

Pályázati felhívás - civil szervezetek számára

Pályázati felhívás - civil szervezetek számára
Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testületének Művelődés és Szociális Bizottsága pályázatot hirdet a városban működő civil szervezetek pénzügyi támogatására.

A pályázat célja:
A Magyarországon bírósági nyilvántartásba vett kiskunfélegyházi székhelyű, illetve országos, regionális, megyei szervezet kiskunfélegyházi szervezettel is rendelkező civil szervezetei számára, azok helyi működéséhez és tevékenységéhez önkormányzati költségvetési támogatás biztosítása. A pályázat benyújtásához az összes költség legalább 10%-ának megfelelő önerő szükséges.

Támogatottak köre: Kiskunfélegyháza város területén működő és bejegyzett civil szervezetek, amelyeket a bíróság 2016. január 1. előtt nyilvántartásba vett.

Nem nyújthatnak be pályázatot:

 • magánszemélyek
 • pártok,
 • munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek,
 • biztosító egyesületek,
 • egyházak,
 • tömegmozgalmak,
 • valamit azok a civil szervezetek, amelyek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 22. pontja szerinti közvetlen politikai tevékenységet folytatnak.

Nem részesülhet támogatásban:

 • az a pályázó, amely a bizottsághoz benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
 • az a pályázat, amelyet nem a támogatásra jogosult nyújtott be,
 • az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívásban szereplő támogatási célnak,
 • az a pályázat, amely nem felel meg a felhívásban és a pályázati útmutatóban előírt formai és tartalmi követelményeknek,
 • az a pályázó, amelynek lejárt esedékességű köztartozása van,
 • az a pályázó, amely a korábbi szerződésben foglalt feltételeket megszegte,
 • az a pályázó, amely a korábban az önkormányzattól kapott támogatást a vonatkozó támogatási szerződésben megjelölt céltól részben, vagy egészben eltérően használt fel,
 • az a pályázó, amely 2015. évben az Önkormányzattól pénzügyi támogatást kapott és az összeg felhasználásáról 2016. január 15-ig nem számolt el, vagy azt nem a megjelölt célra használta fel,
 • az a pályázó, akinek a bejegyzett (nyilvántartott) tevékenységi körében a civiltevékenység nem szerepel

Pályázati díj: nincs

A pályázatok benyújtásának módja: Papír alapon a mellékelt adatlap kitöltésével postai úton vagy személyesen Papp Viktória (ifjúsági és kulturális referens) részére az I. emelet 26-os irodában.
Információ kérhető: [email protected] e-mail címen
Cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1. I. emelet 26.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. március 16. (szerda) 15:00 óráig

Rendezvény esetén a pályázat kizárólag a 2016. évben megvalósuló rendezvényekre nyújtható be.
A pályázatot a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően kell benyújtani.
A pályázatokról a Művelődés és Szociális Bizottság dönt a benyújtási határidőt követő 10 munkanapon belülA döntés eredményéről a pályázó postai úton kap értesítést. A döntéssel szemben fellebbezési lehetőség nincs.
A pályázat benyújtására és elbírálására Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 9/2014. (III.28.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.

Az elszámolás rendje: Az elszámolásokat papír alapon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályához. Az elszámolás határideje működési támogatás esetén a tárgyévet követő év január 15. napja, illetve rendezvény vagy egyéb támogatás esetén a megvalósítást követő 60. napon belül.

A támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás folyósítása: A támogatást a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály, Pénzügyi és Költségvetési Csoportja a pénzügyi helyzet ismeretében a Támogatottal egyeztetett időpontban, illetve ütemezéssel folyósítja.


Az adatlap innen tölthető le: http://varos.kiskunfelegyhaza.hu/index.php/34-kiskunfelegyhazahu/kezdlap/934-palyazati-felhivas-civil-szervezetek-szamara


 

Kövessen minket a Facebookon is!