Egészségügy 2016. június 13. 07:30

Pályázat szociális, mentálhigiénés munkakör betöltésére

Pályázat szociális, mentálhigiénés munkakör betöltésére
A kiskunfélegyházi Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény pályázatot hirdet a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján szociális, mentálhigiénés munkatárs munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
 

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Alpári út 53.
 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelyén a szociális, mentálhigiénés munkakör ellátásával kapcsolatos teendők végzése.
 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

- Felsőfokú képesítés, 1/2000. (I.7.) SZCSM RENDELET 3. SZ. MELLÉKLETE SZERINT,

- Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes szakmai önéletrajz az e-mail cím feltüntetésével. Szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata. Végzettséget igazoló dokumentumok másolata. A pályázó nyilatkozata, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Nyilatkozat arról, nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt.3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. július 11-étől tölthető be.
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcs Ottóné nyújt, a 06-70/320-2927 -os telefonszámon.
 

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény - Kiskunfélegyháza címére történő megküldésével (6100, KISKUNFÉLEGYHÁZA, HUNYADI UTCA 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 47/2016 , valamint a munkakör megnevezését: SZOCIÁLIS, MENTÁLHIGIÉNÉS MUNKATÁRS.

és

elektronikus úton Szűcs Ottóné részére a [email protected] e-mail címen keresztül
 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 4.
 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat honlapja - 2016. június 13.

- http://felegyhazikozlony.hu/ - 2016. június 13.

 

Kövessen minket a Facebookon is!