Balla László 2016. november 15. 07:30

Képviselők munkában – Befektetés a jövőbe - videóval

Képgaléria
Járdák, parkolók, piacfejlesztés. Ezek voltak Balla László 2016-ra kitűzött céljai választókörzetében. A képviselő tíz esztendeje a képviselő-testület tagjaként, 2010 óta pedig főállású alpolgármesterként szolgálja Félegyházát. Ezúttal a körzetében idén megvalósult fejlesztéseket tekintettük át, és a kilátásban lévő tervekről is beszélgettünk.

– Idén két fontos, régóta aktuális feladatra helyeztem a hangsúlyt, mindkettő egy-egy létesítményhez kapcsolódik. A Göllesz Viktor Általános Iskola környezetében mostoha körülmények voltak mind a gyalogosforgalom, mind pedig a parkolás tekintetében. A járda repedezett, balesetveszélyes volt, a reggeli és délutáni órákban – amikor a szülők iskolába hozták és onnan vitték haza a gyerekeket – szinte megbénult a forgalom a Szent Imre herceg utcában. Mintegy 60 méteres járdaszakasz megújításával és kulturált parkolók kialakításával sikerült biztonságos feltételeket teremteni, és a problémát megoldani.  A piac és környékének rendbetétele, a környezetében elégséges parkolóhely kialakítása, a kültéri árusítás körülményeinek kulturáltabbá tétele összetett feladat. Átfogó megoldást a TOP pályázat keretében megvalósítandó Zöldváros projekttől remélünk, de addig is mindent megteszünk a helyzet javításáért. Kialakítottunk húsz parkolót a Petőfi és az Oskola utcában, ezzel együtt összesen mintegy 30 parkoló épült a környékben az utóbbi két évben. A piaci árusok és a lakosság jelzései alapján elhárítottuk a legsürgetőbb hiányosságokat a piac fedett részében, így megoldottuk a csapadékvíz elvezetését, felszámoltuk a beázást és az életveszélyes világítótestek javítása is megtörtént.

– Milyen további tervek vannak a piacot érintően?

– Mint ismert, 2013 májusában mintegy 60 millió forintot költött a város pályázati pénzből a piacra. Ez az összeg akkor a burkolatra, az elárusító asztalok cseréjére és a földben lévő csapadékvíz elvezetés megoldására volt elég. Így kimaradt minden más, például a belső piac tetőszerkezetének a felújítása (ami véleményem szerint már új korában is egy rossz konstrukció volt), és a világítás korszerűsítésére. Amikor 2015 őszén lakossági fórumot tartottam a piacon, az árusok olyan hiányosságokat is elénk tártak, amelyekről addig nem volt tudomásunk. Ezeket idén kora tavasszal hiánytalanul felszámoltuk. A piac illetve környékének az állapota nagyon sok embert érint, hiszen több ezer helyi illetve környékbeli lakost szolgál ki, és több száz család megélhetését biztosítja. Ezért a következő években további fejlesztések várhatók. Igazi látványos előrelépést remélünk a TOP forrásból tervezett Zöld város projekt megvalósulása kapcsán, ami a piac előterét érinti, és reményeink szerint 2017-ben elkezdődhet. Lényeges fejlődést indíthat el az a kezdeményezés is, amelyről az elmúlt hetekben döntött a képviselő-testület. Amennyiben az Oskola utcában található 1500 négyzetméteres állami tulajdonú ingatlan ingyenes önkormányzati átvétele lehetővé válik, úgy újabb fejlesztésekre nyílik lehetőség. Szóba jöhet itt további parkolóhelyek kialakítása, de a nagybani árusítás áthelyezésével az eladótér bővítése is. Ennek eldöntése még korai lenne.

– Ahogy a piac példája is igazolja tehát, a képviselő a leghatékonyabb kommunikációs csatorna a lakosok és az önkormányzat között. Egyetért ezzel?

– A legteljesebb mértékben, és erre számos további példát is tudok mondani. A Molnár Béla utcában több éve kérték a lakosok a hatalmas méretűre nőtt, balesetveszélyes, virágzáskor a pöszméjével a környéket telehintő nyárfák kivágását. Ez tavasszal megtörtént, ezzel együtt rendbe tettük, és új játszóelemmel bővítettük a házak között meghúzódó játszóteret. A Petőfi-emlékház udvara méltatlan volt a hely szelleméhez, évtizedek óta repedezett burkolat fogadta itt a látogatókat. Idén erre a problémára is sikerült pontot tenni. Lakossági kezdeményezéssel indult a Petőfi utca második közében álló hatalmas trafóház cseréje is, amit a Démász segítségével oldottunk meg, a változást a köz új, zúzott kőburkolata tette teljessé.

– Immár harmadik éve, hogy az adventi hangulatban, és egészen január végéig jégpálya várja a város apraját és nagyját a városközpontban. Az Ön körzetében, az Ön kezdeményezésére indult el ez az új hagyomány. Elégedett az eredménnyel?

– Örömmel látom, hogy lelkesen használják a félegyháziak a korcsolyapályát. Kezdetektől úgy állapodtunk meg az üzemeltetővel, hogy tanítási időben szervezett formában ingyenesen csúszkálhatnak a helyi oktatási intézményekből érkező diákcsoportok, így ez a szórakozási lehetőség tényleg minden félegyházi gyerek és fiatal előtt nyitva áll.

– A piac mellett vannak-e további, kiemelt jelentőségű, az egész várost érintő fejlesztési tervek a választókörzetben?

– Nagyon bízom abban, hogy valóra válhat az új Móra utcai óvoda építésének terve, és a mostani kétcsoportos helyén egy négycsoportos, tornatermes óvoda épülhet pályázati, TOP-os forrásból. Ha ez a projekt megvalósulhat, azzal minden félegyházi nyer. Hiszen a jövő reménységei egy új építésű, gyermekbarát intézményben gyűjthetik be óvodás élményeiket. Ez igazán hatékony befektetés lehet a jövőbe.

Tóth Timea


 

Kövessen minket a Facebookon is!