Hirdetmények 2018. szeptember 28. 17:05

Árverési hirdetmény

Árverési hirdetmény
Tájékoztató a Kiskunfélegyháza, Asztalos János utca 26/5. szám alatti 21 m2 nagyságú nem lakás célú helyiség bérleti jogának elnyerésére meghirdetett nyilvános árveréshez.

Az árverés időpontja: 2018. október 30., kedd 9 óra

Árverés helye: Kiskunfélegyháza, Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály, II. em. 71.

Kikiáltási ár: 10.500,- Ft /hó+ Áfa


Egyéb tudnivalók:

  • Az árverésen alkalmazandó minimális emelés összege: 100 Ft/hó.
  • Az árverésen a licitálás alapja kizárólag az 10.500,- Ft /hó + Áfa összeg.
  • A bérleti díj évenként az inflációs ráta mértékével módosítható.
  • A helyiség rendeltetését, az abban végzett tevékenységet a bérbeadó előzetes hozzájárulásával lehet megváltoztatni.
  • A helyiséget albérletbe adni a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről, hasznosításáról szóló 42/2015. (XII.18.) számú rendeletében foglaltak szerint lehet.
  • Az árverésen való részvétel feltétele, hogy az árverező írásban nyilatkozzon, hogy az ingatlan állapotát megismerte.
  • Amennyiben az árverésen nem magánszemély, hanem jogi személy képviselője vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság képviselője vesz részt, az azokat képviselő magánszemélynek rendelkeznie kell a hatályos jogszabályokban szabályozott meghatalmazással.


A bérleti szerződést az árverést követő 15 napon belül kell megkötni. Amennyiben a bérleti jogot elnyerő hibájából a megadott határidőn belül nem kerül sor a szerződés megkötésére, úgy az árverést meghirdető jogosult elállni a bérletbe adástól, és az árverésen másodikként legtöbbet ígérő licitálóval köti meg a bérleti szerződést. A bérleti díjat minden tárgyhó 15. napjáig kell megfizetni.


Árverésen való részvétel feltételei:

Az árverésen licitálni jogosult, aki október 29-én, hétfőn 12 óráig négyhavi bruttó bérleti díjjal megegyező összegű óvadékot, 53.340,- Ft-ot a Polgármesteri Hivatal Pénztárába befizetési bizonylat ellenében befizet, vagy Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 11732071-15338284 számú bankszámlaszámára átutal. A bérleti jogot elnyerő árverező által óvadékként befizetett 53.340,- Ft, valamint az árverésen részt vett többi árverező által óvadék címén befizetett összeg 15 napig a Polgármesteri Hivatal számláján marad.

A bérleti jogot elnyerő által letett óvadék a szerződés megkötését követően is a bérbeadónál marad és a bérleti jogviszony futamideje alatt az esetlegesen felmerülő közüzemi költség, illetve bérleti díj tartozásba beszámításra kerül. Az árverésen résztvevő többi árverező által befizetett óvadékot a bérleti szerződés megkötését követő 15 napon belül vissza kell fizetni.

Mindezen feltételeket a bérleti szerződésben rögzítik.


Nem vehet részt az árverésen:

-
olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, természetes személy, illetve ezek képviselője, akivel szemben Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lejárt követelése van;

- az a természetes személy, illetve képviselője, aki az előbbiekben megjelölt – tartozást felhalmozó - jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság ügyvezetője, tulajdonosa, vezető tisztségviselője;

- olyan jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve ezek képviselője, amelyben tag a tartozást felhalmozó természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság;

- olyan jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve ezek képviselője, amelyben tag a tartozást felhalmozó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság tagja.

Amennyiben az árverésen részt vesz ilyen személy és erről a szerződést előkészítő Vagyongazdálkodási Osztály tudomást szerez, az elállási indok a szerződéskötéstől, illetve a későbbiekben a szerződést a tudomásszerzést követően azonnal fel kell mondani.

Az árverésen megjelent személyeknek személyazonosságukat igazolniuk kell. Gazdasági társaság képviseletében megjelent személynek ezen kívül igazolnia kell a társaságban betöltött tisztségét vagy meghatalmazással kell rendelkeznie.

Az árverési tájékoztató kiírója fenntartja annak jogát, hogy az árverés megkezdése előtt az árverési tájékoztatót indokolás nélkül visszavonja és elálljon az árverés megtartásától.

Kiskunfélegyháza, 2018. október 28.

Alács Miklós
osztályvezető

 

 

 

 

Kövessen minket a Facebookon is!