Hirdetmények 2018. november 19. 07:30

Pályázat esetmenedzser munkakör betöltésére

Pályázat esetmenedzser munkakör betöltésére
Pályázatot hirdet a KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény - Kiskunfélegyháza esetmenedzser munkakör betöltésére a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Esetmenedzseri feladatok ellátása a Család- és Gyermekjóléti Központban, a Kiskunfélegyházi Járás területén az 1997. évi XXXI. tv., valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet II. rész I. alapellátások esetmenedzser: - felsőfokú szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség, gyermekvédelmi pszicho-patrónus, viselkedéselemző, szociológus, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember. ,

- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

- B kategóriás jogosítvány,

- Részletes szakmai önéletrajz az e-mail cím feltüntetésével. Végzettséget igazoló dokumentumok másolata. A pályázó nyilatkozata, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.Nyilatkozat a 1997. évi XXXI. tv. 11/A.§ (8). bekezdés, valamint 15.§. (8.). bekezdése szerint, hogy kizáró okok nem állnak fent személye vonatkozásában. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: A gyermekvédelem területén szerzett szakmai tapasztalat.

A munkakör legkorábban december 13-ától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: december 7.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcs Ottóné nyújt, a 70/320-2927-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény - Kiskunfélegyháza címére történő megküldésével (6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi utca 6. ). Kérik a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 49/2018., valamint a munkakör megnevezését: Esetmenedzser.

vagy

- Elektronikus úton Szűcs Ottóné részére a [email protected]
e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: december 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:


- Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat honlapja - november 19.

- http://felegyhazikozlony.hu/ - november 19.

Kövessen minket a Facebookon is!