Hirdetmények 2018. november 14. 16:30

Árverési hirdetmény

Árverési hirdetmény
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata bérbe adja az alábbi ingatlant. Érdeklődni: a polgármesteri hivatal (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1.) Vagyonhasznosítási Osztály, II. em. 71., valamint a www.kiskunfelegyhaza.hu. oldalon lehet.

Kiskunfélegyháza, Asztalos János utca 22/7. szám alatti 42 négyzetméter nagyságú nem lakás célú helyiség.

Az árverés időpontja: december 14., péntek 11 óra

Árverés helye: Kiskunfélegyháza, Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály, II. em. 71. iroda

Kikiáltási ár: 21.000 Ft /hó+ Áfa


Egyéb tudnivalók:

Az árverésen alkalmazandó minimális emelés összege: 500 Ft/hó.

Az árverésen a licitálás alapja kizárólag a 21.000 Ft /hó + Áfa összeg.

A bérleti díj évenként az inflációs ráta mértékével módosítható.

A helyiség rendeltetését, az abban végzett tevékenységet a bérbeadó előzetes hozzájárulásával lehet megváltoztatni.

A helyiséget albérletbe adni a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről, hasznosításáról szóló 42/2015. (XII.18.) számú rendeletében foglaltak szerint lehet.

Amennyiben az árverésen nem magánszemély, hanem jogi személy képviselője vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság képviselője vesz részt, az azokat képviselő magánszemélynek rendelkeznie kell a hatályos jogszabályokban szabályozott meghatalmazással.

A bérleti díjat minden tárgyhó 15. napjáig kell megfizetni.


Árverésen való részvétel feltételei:

Az árverésen licitálni jogosult, aki 2018. december 12-én, szerdán 12 óráig négyhavi bruttó bérleti díjjal megegyező összegű óvadékot, 106.680 Ft-ot a Polgármesteri Hivatal Pénztárába befizetési bizonylat ellenében befizet, vagy Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 11732071-15338284 számú bankszámlaszámára átutal.

A bérleti szerződést az árverést követő 15 napon belül kell megkötni. Amennyiben a bérleti jogot elnyerő árverező az árverés után 15 napon belül nem köti meg a szerződést, az általa letett óvadék összegét elveszíti, és az árverést meghirdető az árverésen másodikként legtöbbet ígérő licitálóval köti meg a bérleti szerződést.

A bérleti jogot elnyerő által letett óvadék a szerződés megkötését követően is a bérbeadónál marad és a bérleti jogviszony megszűnésekor az esetlegesen felmerülő közüzemi költség, bérleti díj, illetve egyéb jogcímű tartozásba beszámításra kerül.

Az árverésen résztvevő többi árverező által befizetett óvadékot a bérleti szerződés megkötését követő 30 napon belül vissza kell fizetni.


Nem vehet részt az árverésen:

- olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, természetes személy, illetve ezek képviselője, akivel szemben Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lejárt követelése van;

- az a természetes személy, illetve képviselője, aki az előbbiekben megjelölt – tartozást felhalmozó - jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság ügyvezetője, tulajdonosa, vezető tisztségviselője;

- olyan jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve ezek képviselője, amelyben tag a tartozást felhalmozó természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság;

- olyan jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve ezek képviselője, amelyben tag a tartozást felhalmozó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság tagja.

Amennyiben az árverésen részt vesz ilyen személy és erről a szerződést előkészítő Vagyongazdálkodási Osztály tudomást szerez, az elállási indok a szerződéskötéstől, illetve a későbbiekben a szerződést a tudomásszerzést követően azonnal fel kell mondani.

Az árverésen megjelent személyeknek személyazonosságukat igazolniuk kell. Gazdasági társaság képviseletében megjelent személynek ezen kívül igazolnia kell a társaságban betöltött tisztségét vagy meghatalmazással kell rendelkeznie.

Az árverési tájékoztató kiírója fenntartja annak jogát, hogy az árverés megkezdése előtt az árverési tájékoztatót indokolás nélkül visszavonja és elálljon az árverés megtartásától.

Alács Miklós
osztályvezető
 

Kövessen minket a Facebookon is!