Hirdetmények 2018. november 15. 16:30

Árverési hirdetmény

Árverési hirdetmény
Tájékoztató a Kiskunfélegyháza 2199/3 és 2209/1 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanokból mintegy 14.714 m2 nagyságú, összevont alapterületű, új helyrajzi számmal kialakítandó ingatlan értékesítése tárgyában meghirdetett nyilvános árveréshez.

Az árverés időpontja: december 18., kedd 10 óra

Árverés helye:
Kiskunfélegyháza, Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály II. em. 71. iroda

Kikiáltási ár: 2.420 Ft/m2+Áfa

Az árverésen alkalmazandó minimális licitlépcső összege: 50,- Ft.


Egyéb tudnivalók:

  • Az árverésen a licitálás alapja kizárólag a 2.420 Ft/m2+Áfa
  • Az árverés nyertese az lesz, aki a legmagasabb vételárra tesz ajánlatot.
  • Az adásvétellel kapcsolatos ügyvédi költségeket a vevő viseli.
  • Az árverésen az vehet részt, aki az ingatlant előzetesen megtekintette és erről az árverési jegyzőkönyvben nyilatkozatot tesz.
  • A 2199/3 és 2209/1 helyrajzi számú két különálló ingatlanból mintegy 14.714 m2 nagyságú ingatlanrészt kell kialakítani a mellékelt előzetes vázrajz alapján, melynek elvégzése a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal feladata az adásvételi szerződés megkötése előtt. Az adásvétel tárgyát a földmérő általi tényleges kitűzéssel megállapított területnagyság jelenti, amely legfeljebb 100 m2 területnagysággal eltérhet. Az így kialakult ingatlan tényleges alapterülete alapján kerül meghatározásra a végleges vételár.Árverésen való részvétel feltételei:

Az árverésen licitálni jogosult, aki december 17-én, hétfőn 12 óráig a kikiáltási ár és az előzetesen kalkulált területnagyság alapján számolt vételár 20%-ának megfelelő összeget, tehát 7.121.576 Ft, azaz hétmillió-egyszázhuszonegyezer-ötszázhetvenhat forint óvadékot Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 11732071-15338284 számú bankszámlaszámára átutal.

A szerződést a jogerős változási vázrajznak a nyertes árverező általi kézhezvételétől számított 15 napon belül kell megkötni.

Az árverés nyertese által óvadék jogcímén átutalt 7.121.576 Ft, valamint az árverésen részt vett többi árverező által óvadék jogcímén befizetett összeg Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata számláján marad. Az árverés nyertese által letett óvadék a vételárba beszámításra kerül foglaló jogcímén, az árverésen résztvevő többi árverező által befizetett óvadékot pedig az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belül vissza kell fizetni.


Nem vehet részt az árverésen:

-
olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, természetes személy, illetve ezek képviselője, akivel szemben Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lejárt követelése van,

- az a természetes személy, illetve képviselője, aki az előbbiekben megjelölt – tartozást felhalmozó - jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság ügyvezetője, tulajdonosa, vezető tisztségviselője,

- olyan jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve ezek képviselője, amelyben tag a tartozást felhalmozó természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,

- olyan jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve ezek képviselője, amelyben tag a tartozást felhalmozó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.

Amennyiben az árverésen részt vesz ilyen személy, és erről a szerződést előkészítő ügyvéd vagy a Vagyongazdálkodási Osztály tudomást szerez, az elállási indok a szerződéskötéstől, illetve a későbbiekben a szerződést a tudomásszerzést követően azonnal fel kell mondani.


Fizetési feltételek:      

Az ingatlan teljes vételárát az adásvételi szerződés aláírása előtt kell átutalással megfizetni Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata OTP-nél vezetett 11732071-15338284 számlájára. A szerződés megkötésével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.

Amennyiben az árverés nyertese a fenti határidő alatt nem fizeti meg az ingatlan vételárát, abban az esetben az árverést meghirdető jogosult elállni az adásvételi szerződéstől és az árverésen másodikként legtöbbet ígérő részére az ingatlant értékesíteni.

Az árverésen megjelent személyeknek személyazonosságukat igazolniuk kell. Gazdasági társaság képviseletében megjelent személynek ezen kívül igazolnia kell a társaságban betöltött tisztségét vagy meghatalmazással kell rendelkeznie.

Az árverező az árverésre hozza magával személyi igazolványát, vagy meghatalmazását illetve az óvadék befizetését igazoló dokumentumot.

Az árverési tájékoztató kiírója fenntartja annak jogát, hogy az árverés megkezdése előtt az árverési tájékoztatót indokolás nélkül visszavonja és elálljon az árverés megtartásától.

Alács Miklós          
osztályvezető

 

 

 

Kövessen minket a Facebookon is!