Hirdetmények 2018. december 3. 07:30

Pályázat esetmenedzser munkakör betöltésére

Pályázat esetmenedzser munkakör betöltésére
Pályázatot hirdet a KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény Család- és Gyermekjóléti Központ - Kiskunfélegyháza esetmenedzser munkakör betöltésére a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Elsődleges feladata az 1993.évi III. tv. 64. §. (8) pontja szerinti szociális diagnózis elkészítése a Kiskunfélegyházi Járás területén.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

- Főiskola, A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2 . sz. melléklet II. rész I. alapellátások, esetmenedzser: felsőfokú szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség, gyermekvédelmi pszichopatrónus, viselkedéselemző, szociológus, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív-és viselkedésterápiás konzultáns, család-és gyermekvédelem szakos pedagógus, vagy gyermek-és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező:nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittantanár, hittanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember,

- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

- B kategóriás jogosítvány,

- részletes szakmai önéletrajz az e-mail cím feltüntetésével.

Végzettséget igazoló dokumentumok másolata. A pályázó nyilatkozata, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Nyilatkozat a 1997. évi XXXI. tv. 11/A.§ (8). bekezdés, valamint 15.§. (8.). bekezdése szerint, hogy kizáró okok nem állnak fent személye vonatkozásában. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a gyermekvédelem területén szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje: december 18.

A pályázat elbírálásának határideje: december 19.

A munkakör legkorábban 2019. január 1-jétől tölthető be.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhető Szűcs Ottónétól a 70/320-2927-es telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:


- Postai úton, a pályázatnak a KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény - Kiskunfélegyháza címére történő megküldésével (6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi utca 6. ). Kérik a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 51/2018, valamint a munkakör megnevezését: Esetmenedzser.

vagy

- Elektronikus úton Szűcs Ottóné részére a [email protected] e-mail címen keresztül.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat honlapja - december 3.

- http://felegyhazikozlony.hu/ - december 3.
 

Kövessen minket a Facebookon is!