Hirdetmények 2019. március 8. 07:30

Pályázat óvodai és iskolai szociális segítő munkakör betöltésére

Pályázat óvodai és iskolai szociális segítő munkakör betöltésére
Pályázatot hirdet a KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény Család- és Gyermekjóléti Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján óvodai és iskolai szociális segítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodai és iskolai segítő tevékenység folytatása, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében. Egyéni, csoportos és közösségi szociális munka végzése köznevelési intézményekben.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

- Főiskola, 2/2018 (I.18.) EMMI rendelet 4. melléklet: felsőfokú szociális szakképzettség, iskolai szociális munkás, család- és gyermekvédő tanár, család-és gyermekvédő pedagógus, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, ennek hiányában gyermek-és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, pszichopedagógus, okleveles emberi erőforrás tanácsadó, mentálhigiénés szakképzettség, óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus,

- Részletes szakmai önéletrajz az e-mail cím feltüntetésével. Végzettséget igazoló dokumentumok másolata. A pályázó nyilatkozata, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Nyilatkozat a 1997. évi XXXI. tv. 11/A.§ (8). bekezdés, valamint 15.§. (8.). bekezdése szerint, hogy kizáró okok nem állnak fent személye vonatkozásában. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a 1997. évi XXXI. tv. 10/A.§ (1) bekezdés a) és d) pontja szerint.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Alapszintű MS Office (irodai alkalmazások).

A munkakör legkorábban 2019. április 1-jétől tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
 2019. március 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcs Ottóné nyújt, a 703202927 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény címére történő megküldésével (6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 28/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodai és iskolai szociális segítő.

vagy

-
Elektronikus úton Szűcs Ottóné részére a [email protected] E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat honlapja - 2019. március 8.

- http://felegyhazikozlony.hu - 2019. március 8.
 

Kövessen minket a Facebookon is!