Pálmonostora 2022. május 24. 12:00

Huszonöt éves jubileumát ünnepelte a Pálmonostorai Polgárőr Egyesület

Huszonöt éves jubileumát ünnepelte a Pálmonostorai Polgárőr Egyesület
Huszonöt évvel ezelőtt alapították meg a Pálmonostori Polgárőr Egyesületet. Az ünnepi közgyűlésre tiszteletét tette dr. Túrós Andrást, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, és ajándékokat, elismeréseket is átadott.

Borítókép: Szentirmay Tamás

A megjelent polgárőröket és a meghívott vendégeket Huszka Ferencné levezetőelnök köszöntötte. Elsőként Vizi Sándor elnök emlékezett meg az alapítás évéről, 1997-ről. Mint mondta, akkor nagyon fertőzött volt Pálmonostora és környéke a bűnözéstől. Huszonnégyen úgy gondolták, hogy ez ellen valamit tenni kell, és megalapították a polgárőr egyesületet. Kovács Lászlót választották meg elnöknek, de néhány hónap múlva lemondott, és 1998 tavaszán, Vizi Sándort bízták meg az elnöki teendőkkel, azóta is ő vezeti az egyesületet. Nagyon sokat segített, és segít most is Bába Csaba körzetimegbízott, és vissza tudták szorítani bűnözést – számolt be a megyei hírportál

Vizi Sándor beszámolt az előző évben végzett munkájukról. A vírus miatt a szolgálataikat át kellett szervezni, mert a 65 év felettieket nem lehetett szolgálatba osztani. Jelenleg 44 fő a létszámuk. Segítették az időseket és az önkormányzat munkáját is. Az elnök büszke arra, hogy pályázati pénzből ruhákat tudtak vásárolni. 

Az elmúlt évben a bűncselekmények száma Pálmonostorán tovább csökkent. Ez az eredmény annak köszönhető, hogy a polgárőrök fegyelmezetten, a lakossággal és a rendőrséggel összefogva látták el feladataikat. Közös szolgálatok a rendőrséggel is, hozzájárultak a bűnözés visszaszorításához. Nagy figyelmet fordítottak az általános iskolára és valamennyi intézményre. Az elmúlt évben 480 alkalommal 5600 órát teljesítettek, 89 alkalommal 840 órát közös szolgálatban töltöttek el a körzeti megbízottakkal. Minden helyi rendezvényt biztosítottak, részt vettek az oltópontokon is öt fővel. Bencsik Gábor és Palatinusz Ferenc pedig kiváló polgárőr jelvényben részesült. 

Vizi Sándor mindenkinek megköszönte a segítséget, és a végzett munkát, és azt kérte, hogy a kitűzött feladatoknak tegyenek eleget, szem előtt tartva a lakosság elvárását, hogy nyugodt, békés bűnüldözés mentes településen élhessenek. Az idei év feladatai között említette, hogy községük területén még kevesebb legyen a bűnözés. Nagy figyelmet szeretnének fordítani a pályázatok figyelésére és élni is akarnak ezzel. Fontos feladatuknak tartják a fiatal polgárőrök beszervezését, és a szolgálatok minél jobb ellátását. 

Továbbra is jó kapcsolatokat akarnak ápolni a hozzájuk kötődő szervezetekkel, intézményekkel. 
– 1997 a közbiztonsági válság záró éve volt, mert azt követően, ha lassan is, de tudták normalizálni. Ebben az időben szinte folyamatosan jöttek létre a polgárőr egyesületek – mondta dr. Túrós András.
– Meg lehet teremteni a közbiztonságot, ha arra van állami elhatározás, és meg van hozzá az eszközpark, amivel rendet és biztonságot lehet teremteni. 25 évvel ezelőtt 450-500 ezer bűneset fordult elő az országban, most pedig 150 ezer körül van, tehát gyökeres változások történtek. A civil társadalom bevonása a bűnmegelőzésbe, szükségszerűen jelentkezik. A magyar polgárőrségre egész Európa figyel, hangsúlyozta az országos szövetség elnök. Örülök annak, hogy kaptam egy keresztmetszetet arról, hogy működik ez az egyesület és úgy működik, ahogyan azt elképzeltem, amihez szívből gratulálok, tette hozzá. 

Cseszkó László polgármesterek három szó jutott eszébe a polgárőrökről, még pedig az önzetlenség, önkéntesség és az önfeláldozás. Önkéntesen és önzetlenül végzik a munkájukat, de önfeláldozóan is, mert a családtól, saját maguktól is időt vesznek el a polgárőrök, és teszik ezt a közért, amiért köszönet illeti meg őket. Továbbra is azt kérte, hogy ugyan úgy dolgozzanak, mint eddig. A településvezető megemlítette, hogy térfigyelő kamerákat szeretnének felszerelni, már a nyár folyamán, hogy ezzel is visszatartsák a randalírozókat. 

Csorba Sándor a megyei szövetség alelnöke is megköszönte a polgárőrök munkáját, mert a megyei szövetség hasznos és kiemelkedő tagjai közé tartoznak. Arra kérte a helyi polgárőröket, hogy ha lehetőségük van rá, akkor segítsenek be a migráció elleni védelembe. A megyéből május hónapban ugyanis 1000 fő polgárőr teljesített már szolgálatot. 

Dr. Patak Sándor, a kiskunfélegyházi rendőrkapitányság osztályvezetője arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2021-ben tizenegy bűncselekményt regisztráltak Pálmonostorán, ebben az évben pedig eddig hármat. Vizi Sándor kézben tartja az egyesületet, és a lakosság létszámához képest nagyon jó a mintegy ötven fős létszám. Azt is pozitívként említette, hogy környékben lévő polgárőr egyesületekkel is jó a kapcsolatukat. 

A hozzászólások után Túrós András egy laptopot ajándékozott az egyesületnek, és további, több mint kétszázezer forint átutalására tett ígéretet. Két kitüntetést is hozott magával az országos elnök. Vizi Sándor az elmúlt 25 évben végzett munkájáért polgárőr érdemkereszt aranyfokozatát kapta, Pallagi Istvánné pedig a polgárőr érdemkereszt ezüstfokozatát. Elnöki jutalomba részesítette Szabó Lászlót és Mihályi Zoltánt. A tíz alapítótag: Locskai Zoltán, Mihály Zoltán, Kiss M. Zoltán, Balogh Imre, Bába Zsolt, Pallagi István, Kristóf Károly, Palatinus Ferenc, Vizi Sándor és Vincze Tibor, valamint Bába Csaba címzetes rendőr főtörzsőrmester, körzeti megbízott, a negyedszázados munkájukért emlékérmet és oklevelet vehettek át. Az egyesület nem régen kapott egy Skoda Octavia autót, amivel szolgálatot tudnak majd teljesíteni.
             

Kövessen minket a Facebookon is!