Közélet 2013. december 19. 09:47

Visszatekintés 2013-ra

Képgaléria
Visszatekintés 2013-ra
A képviselő-testület valamennyi tagjának feltettük a kérdést: mit tart a 2013-as esztendő legjelentősebb sikerének Kiskunfélegyházán? Íme a válaszok:

Kapus Krisztián, polgármester (FIDESZ) - 8 sz. VK.

– Örömmel osztom meg a város lakóinak és az érdeklődő olvasóknak az alábbi két linken megtalálható két kiadványt, amelybe a legkiemelkedőbb eredményeinket mutatjuk be.

Kívánom a város lakóinak is, hogy nagy érdeklődéssel olvasgassák, és örüljenek velünk városunk sikereinek.

http://hirek.kiskunfelegyhaza.hu/MasodikFelido.pdf
http://hirek.kiskunfelegyhaza.hu/Sikerek.pdf

Kiskunfélegyháza város minden polgárának kívánok áldott karácsonyi ünnepeket!

Balla László (FIDESZ) - 5 sz. VK.

– Május 3-án birtokba vehették a félegyháziak a megújult Béke téri piacot, ami 63 millió forint pályázati összeg és mintegy 7 millió forint önrész felhasználásával teljesen új arculatot kapott. A nyárra kijavítottuk a főtéri szökőkutakat, és a szolgáltatóház előtti széttöredezett lépcsőket. Ezek voltak számomra az év legfontosabb sikerei. Természetesen a látványos beruházások mellett folyamatosan figyelmet fordítunk a járdaépítésre és a közvilágítás pótlására is. Most azonban, közeledve a karácsonyhoz és az év végéhez, a közösségépítés, az összetartozás élményének elmélyítése a legfontosabb. Ennek jegyében december 23-án, hétfőn 12 és 14 óra között szeretetebédre várom a város lakóit a Bajcsy utca 11. szám alatt.

Kollár László (JOBBIK) - lista

– 2013 egyik eredménye számomra közvetlenül az év elején, a birtokunkba került hangfelvétel nyomán kirobbant bizalmi válságot lezáró bizalmatlansági indítvány és a sikeres szavazás volt. A testület feloszlatása és új, legitim képviselő-testület választása nem sikerült ugyan, de egy figyelmeztetést így is tudtunk a város első emberének küldeni.

Eredménynek tartom azt is, hogy közadakozásból méltó helyen méltó emléket tudtunk állítani Wass Albertnek,  életműve ellentmondásos megítélésének dacára.

Számomra kiemelten fontos volt, hogy a város rászoruló lakosainak egy adag forró langallóval és válogatott ruhanemű adománnyal tudtunk segíteni advent első vasárnapján illetve hogy – lehetőségeink beszűkülése ellenére – két elesett helyzetben lévő családnak tudtunk segíteni a téli tüzelő biztosításában.

A jövőben is azon fogok dolgozni jobbikos társaimmal együtt, hogy ne kelljen segélyre várniuk a félegyháziaknak, kerüljenek olyan helyzetbe, hogy önállóan, önerőből képesek legyenek megoldani problémáikat.

Dongó József (FIDESZ) - 6 sz. VK.

– 2013-ban is számos beruházás volt a körzetemben, amihez szervesen kötődöm. Az érintettek nagy örömére megkezdődtek a földútjavítások. A feladatra 8 millió forint költségvetési forrás áll rendelkezésre, a pályázati pénzből hamarosan földútjavító gépet szerzünk be. Sikeres és hiánypótló volt a bankfalui városrész közösségformáló, kulturális programokban bővelkedő rendezvénye, a Bankfalui Sokadalom. A program megvalósításában a városrész lakói és vállalkozói óriási segítséget nyújtottak, aminek köszönhetően közösen talán egy új hagyományt tudunk megteremteni. Közbiztonság terén a Drogprevenciós központ működését és a rendőrség aktív munkáját emelném ki a körzetben. Különösen fontos eredménynek tartom a gépjárműbeszerzéseket, tekintettel arra, hogy a külterületen élők szolgáltatásokhoz való hozzájutását segítik elő, miközben az ellátó szervezetek komfortfokozatát is javítják. Felmérhetetlen, hogy mit jelent egy külterületen élő számára, hogy számíthat a védőnő látogatására, vagy éppen az ebédszállításra. Pályázatot adtunk be a tanyagondnokoknak való gépjárműbeszerzésre is, az elbírálást várjuk. Remélem, hogy a kedvező elbírálás lehetőséget ad e régi tervünk megvalósításához is.

Indulás előtt áll a komplex telepprogram, aminek keretében hátrányos helyzetű, alulképzett emberek szakmaszerzése válik lehetővé, valamint a környezet rendezésére és szolgáltatópont kialakítására is sor kerül.

Végezetül – a közös ünnepet, az összetartozás érzését is erősítve – karácsonyfát állítottunk a Bankfaluban.

Horváth Tamás (MSZP) - lista

– Az esztendő vége az értékelések, elszámolások időszaka is. Én úgy érzem, az idei nem a legörömtelibb visszatekintés. A város ügyeiért felelős képviselőként, polgárként, politikusként 2013-at Kiskunfélegyházán az elszalasztott lehetőségek és az önrendelkezés újbóli megnyirbálása évének tekintem. Hiába hangoztak pozitív és a város életét megfelelő irányba befolyásoló intézkedésekként: az állami adósságkonszolidáció, illetve a közfeladatok átvállalásának programja, itt is, akárcsak az ország többi településén, csupán az önkormányzatiság felszámolásának folytatása történt. Intézményeink, iskoláink, egészségügyünk sorsa felől immár nem mi rendelkezünk, egyszerű szemlélői lehetünk az aktuális kormányzati direktívák leple alatt zajló antidemokratikus ténykedéseknek. Településünk részbeni pénzügyi tehermentesítése lehetőséget teremthetett volna, hogy helyzetbe hozzuk városunk, új innovációs elképzelések kapjanak hangsúlyt. Szomorú, de úgy tűnik, hogy a politikai kisstílűség felülírja az erre irányuló kezdeményezéseket. Beruházások, pályázatok és fejlesztések maradnak el a helyi kormányzati politikai elit civakodásából adódóan.

Mindezekkel együtt jó látni és megélni azt, hogy a város él és nem hagyja, hogy napi politikai viták megbénítsák. Az erőt a helyi civilek és szervezeteik jelentik, akik önszerveződve, értékkel, energiával gazdagítják Félegyházát. Tudásuk és tapasztalataik híján, nemcsak, hogy nem volna teljes, de nem is működhetne a delegátusunk.

Ezért is szeretném megragadni az alkalmat, hogy Kiskunfélegyháza minden lakójának Boldog, Békés Ünnepet és Eredményes, Sikerekben gazdag Új Esztendőt kívánjak!

Gyenes Attila (FIDESZ) - 3 sz. VK.

– Választókörzetemben számos beruházás valósult meg, valamennyi önkormányzati támogatás mellett. Ezek közé tartozik a Dózsa György utcai óvoda, a Kuckó bölcsőde, lakóközösségi kéménypályázatok, fűtéskorszerűsítések, energetikai felújítások. Persze a fejlesztések, projektek mögött minden esetben az ember áll, és számomra ez a legfontosabb. Olyan dolgokat tenni, amelyek embertársainknak hasznosak, segítik mindennapi életüket. Ilyen akár a közvilágítás javítása, a csapadékvíz elvezetése, a veszélyes fák nyesése, falevelek gyűjtése, és még hosszan sorolhatnám.

A városi képviselőtestületben három bizottság munkájában veszek részt. A Gazdasági bizottságot elnökölve sok döntést kell meghoznunk, amely elsősorban a város pénzügyi helyzetét érinti. Legnagyobb lehetőségnek az állam adósságátvállalását tartom, amely újra lehetőséget teremt a város pénzügyi helyzetének stabilitására. A bizottság minden tagja a bevételek növelésének lehetőségeit keresi, hogy a város polgáraira minél kevesebb terhet rójunk. Ebben a legnagyobb lehetőséget az ipari park hasznosításában látom, amely a jövő nagy feladata. Hiszen ha van munkahely és értelmes munka, akkor van megbecsült munkavállaló és megfelelő gazdasági környezet is.

A városüzemeltetési bizottság munkájába a környezetvédelem és lakásgazdálkodás mellett sok napi dolog is tartozik. Talán itt találkozunk a legszerteágazóbb feladatokkal és döntésekkel.

A Közbeszerzési Bizottságban – amely hetente ülésezik – minden beruházással foglalkozunk: a bizottság a legmegfelelőbb kivitelezőt keresi. Úgy gondolom, hogy az elkészült beruházások tekintetében nincs okunk panaszra, hiszen a döntéseink megfelelőnek bizonyultak. Külön öröm, hogy nagyon sok beruházást, beszerzést kiskunfélegyházi cégek nyertek el, így segítve az itt élők foglalkoztatását.

Szamosi Endre (FIDESZ) - 4 sz. VK.

– A 4-es számú választókörben az elmúlt évben is több látványos eredmény született. Ezek közé tartozik például a Holló László szobor környékén lerakott új térburkolat, vagy a Holló László ház homlokzatának a lefestése, amit saját kezűleg, egy segítővel közösen végeztünk el. A környékben élők számára is nagy jelentősége van a Könyök utca vízelvezető árok egész utcára vonatkozó kitisztításának. Megtörtént a vízelvezető csatornaszemek tisztítása, és az ellopott csatornafedelek pótlása is. Emellett új vízelvezető csatornaszemet helyeztünk el a Kazinczi utcai udvarban, amivel egy sok bosszúságot okozó vízelvezetési problémát sikerült megnyugtatóan rendezni. Megújultak a padok az ügyvédi munkaközösség előtt, az ellopott, megrongált közlekedési táblákat pótoltuk, a közlekedők életét kátyúzással könnyítettük, valamint a Zrínyi utcai S-kanyar veszélyes útkanyarulata mellé beton támfalat építettünk a balesetveszélyes helyzetet kivédésére. Voltak veszélyes kiszáradt fák, amelyeket ki kellett vágni, a Daru utcai illegális szemétlerakó is rendszeres feladatot ad. Az esztendő eredményei közül a legbüszkébb mégis a Lónyai és Batthyány utcákat összekötő köz járdájának felújítására vagyok, ami tíz környékbeli család összefogásával valósult meg.  25 méter 40x40-es betonlapot raktunk le saját kezűleg, amihez az alapanyagot a piac felújításakor mentettük meg. A tél beálltával tíz családnak vittem fát. Ők már a tűz melegénél gondolhatnak karácsonykor is az önkormányzat segítőkészségére, ami a képviselő közreműködésével jutott el hozzájuk. A legutóbbi fontos eredményként pedig két héttel ezelőtt elkészült a Lónyai utca kezdetén az új járdaszakasz.

Az eredmények mellett tervekben sincs hiány: szeretném a következő év első felében elérni, hogy a polgármesteri hivataltól a kéttornyú templomig – burkolólapokkal helyettesítve az aszfaltot – megújuljon a járda, a főutcai bukkanókat pedig autóbaráttá tenni. A másik kiemelt célom a Szent István szobor áthelyezése a jelenleginél méltóbb helyre, a kéttornyú templom elé, a kerékpárút és a járda közötti zöldterületre.

Bense Zoltán (Független) - 2 sz. VK.

Hiszek az összefogás erejében, abban, hogy az összeadott jó szándék, akarat és tenni akarás ereje megsokszorozódik. Ezért tekintek a Polgári Összefogás Félegyházáért Egyesület megalakulására az év legnagyobb eredményeként. Sokan vannak ebben a városban, akik akarnak, és képesek is tenni a város gazdasági fejlődéséért, kultúrájáért, hagyományainak megőrzéséért. Ezt az erőforrást szeretnénk hasznosítani, és a Kiskunfélegyháza szolgálatába állítani.

A pályázati sikerek közül nagy előrelépésnek tartom a Deák Ferenc utca 1-5. szám alatti társasház energetikai felújítását, ami idén tavasszal zárult. A korszerűsítés 53 lakást érintett, és csaknem 93 millió forint értékű volt. Magában foglalta a födém és a külső homlokzatok szigetelése mellett a nyílászárók cseréjét, a tető víz- és hőszigetelését, továbbá a termofor kémények kiváltását is. Folyamatosan épül Kiskunfélegyháza több pontján a szennyvízcsatorna. Idén a Bikahegyben és a Kossuth-városban folytak a munkálatok, jelenleg pedig a Molnártelepen a Nagyszőlő utcában és az Összekötő úton, valamint a Móravárosban dolgozik a kivitelező. A projekt 2014-es zárását követően a város csatornázottsága belterületen hozzávetőlegesen 98 százalékos lesz. Pályázati sikernek köszönhetően nyílt meg a lehetőség a Móra tér 5-6-7. szám alatti 48 lakásos társasház felújítására, aminek a megvalósítása 2014-ben történik meg. Az év eredményei közül kiemelten fontosnak tartom továbbá a Béke téri piac megújulását, és büszke vagyok a Kálvária bejáratát díszítő székelykapu megújulására is.

Horváth Gábor (Független) - 7 sz. VK.

– Különösen miután kiváltam Fidesz-frakcióból, egyre erősebb igény élt bennem egy olyan civil lokálpatrióta egyesületet létrehozására, ami al­ternatívát kínál azoknak a félegyházi polgároknak, akik nem szeretnének politikai párthoz kötődni, de felvállalják nemzeti és jobboldali hova­tartozásukat. Ezt kínálja a Polgári Összefogás Félegyházáért Egye­sület minden helyi polgárnak, aminek alapítója és alelnöke vagyok, és amire a mögöttünk álló esztendő egyik legígéretesebb eredményeként tekintek.

Meggyőződésem, hogy a helyi közösségek életében nem csak jelentős anyagi ráfordítással tudunk pozitív változásokat generálni, néha elég az odafigyelés és az érzékenység. 2013-ban e sikerek között tartom számon a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek táboroztatásának támogatását. A nyáron 38 félegyházi gyermek nyaralásához nyújtottunk anyagi segítséget Csányi Józseffel, a GKME elnökével, dr. Ónodi Izabellával, valamint Ben­se Zoltán, Jankovszki Zoltán és Balla László képviselőkkel. Pozitív volt a fogadtatása annak a rendezvénysorozatnak is, amit „Segítő kéz a családoknak” címmel dr. Domján Mihály szakpszi­chológus-családterapeuta segítségével indítottam el az érdeklődő szülőknek. Idén négy óvodában szerveztünk előadást, de a program népszerűségére tekintettel jövőre tovább bővítjük az intézmények körét.

A külterületi utak karbantartására képviselőségem ideje alatt először sikerült 2,7 millió forintos forrást tervezni, amiből tavasszal 14 út állapotán tudtunk javítani. Emellett a Holló László utcában két társasház összefogásával egy 280 négyzetméteres járdaszakasz is megépült, 1,5 millió forintos ráfordítással. Úgy gondolom, hogy ezzel a kezdeményezéssel más közösségeknek is sikerült követendő példát mutatni.

Jankovszki Zoltán (FIDESZ) - 9 sz. VK.

– Körzetem térségében a csatornázás volt az esztendő legnagyobb projektje, és ez foglalkoztatta elsősorban a lakókat is. Mindenki egyetértett a szükségességében, az emberek nagyon várták már, hogy elinduljon a beruházás. S bár egy év múlva már senki sem fog emlékezni a kivitelezés során jelentkező kellemetlenségekre, ezeket a mindennapok szintjén kellett kezelni. Főleg az utak minősége, a különböző közlekedéssel kapcsolatos átmeneti változások, a kátyúk foglalkoztatták az embereket. Többször körbejártam magam is a körzetet, és a legégetőbb problémákat jeleztem az illetékesnek. Igyekeztünk mindig gyors és hatékony megoldást találni.

Emellett néhány kisebb volumenű fejlesztést is sikerült elérni a körzetben: megvalósult néhány járdaépítés, a csapadékcsatorna tisztítására, a Mikszáth Kálmán utcán felújítottunk egy buszmegállót, valamint mindkét oldalon megtörtént a szegélyjavítás is. Az Izsáki úton a nagy teherautók forgalmának az átirányításával egy nagyon régi probléma oldódott meg.

A képviselői munkának van egy nem kevésbé fontos, de alig látható vetülete is, nevezetesen a hatóságok, az államigazgatás és a lakosság közötti összekötő szerep. Ilyen ügyek is voltak szép számmal az elmúlt évben.

Dr. Garai István (MSZP) - lista

– Az elmúlt másfél esztendő sikeres akciójának tekintem Halász államtitkár úr leváltatását, aki tönkretette kórházunkat. Az államtitkár azt is leírta hivatalosan, hogy Kiskunfélegyházán nemcsak aktív betegellátásra nincs szükség, hanem államilag finanszírozott szülészetre sem. Szerinte telepítsünk ide fizetős magánszülészetet. (Ez egy szülés esetén 500-800 ezer forint kiadást jelenthetne egy édesanyának.)  A magánszülészet idetelepítése elvette volna tőlünk a kórház fejlesztésének, „újraélesztésének” első lépésére nyert 174 milliós DAOP-os pályázati pénzünket is.

Jogi szakokleveles orvosi képesítésemnek köszönhetően visszaköveteltem a jogszabályellenesen államosított, több százmillió forint értékű Korona utcai rendelőintézetünket a minisztériumtól, amit végül elismertek, beismertek és visszaadtak.

Mindezeknek köszönhetően igen aktívan fogok a továbbiakban is közreműködni kórházunk „újraélesztéséért”, az aktív betegellátás és az államilag finanszírozott szülészet visszaállításáért és a rendelőintézetünk újraindításáért is. Önkormányzati képviselőként jómagam is – pártsemlegesen - támogattam a város adósságállományának csökkentését, annak előkészületi munkálatait. Sajnos az ezen a jogcímen kapott támogatás alig több mint egyharmada annak a több mint 9 milliárd forintnak, amit a mostani kormány 2011-ben elvett 9540 kiskunfélegyházi magánnyugdíj-pénztár tagunktól. Bizony ez utóbbi problémahalmazt is majd ésszerűen, igazságosan, az emberek és Félegyháza érdekében orvosolni és rendezni kell.

Mester Ernő (FIDESZ) - 1 sz. VK

– Az elmúlt év legnagyobb eredményének azt tartom, hogy 2013. január elsejétől elindult egy 20 éve nem tapasztalt változás a város életében: számokkal igazolhatóan lehet látni, hogy fejlődésnek indult Félegyháza. Rengeteg pályázati pénz érkezett, sikerült konszolidálni az adósságállományt. Nagy eredménynek tartom azt is, hogy  a polgármester mellett egy menedzser típusú, innovatív hivatal állt föl 2013-ban, ami óriási segítség a város vezetésének. A jegyző, az aljegyző, az irodák vezetői megfelelő szakemberek, a dolgukat remekül ellátják. A pályázatokon való részvétel és eredményesség, a mozi fejlesztése, a karácsonyfa felállítása mind bizonyíték az elmozdulásra.

A Móraváros, amely az én körzetem, a legfiatalabb városrész, ahol a csatorna a legjelentősebb megvalósult beruházás. Örömteli esemény volt, hogy két társasház is sikeresen pályázott a kéményfelújításokra, a pihenőparkban pótoltuk a kiszáradt fákat.

Vannak teendők a jövőben is. Rendezni kell a Honvéd pálya környezetét, a járdák - főleg a lakótelepi részen – már nagyon rossz állapotban vannak, felújításuk a legfontosabb feladatok közé tartozik. Igaz, ehhez kell a lakóközösségek segítsége, hozzájárulása is. Az természetes, hogy 2014-ben, a csatornázást követően, az utakat helyre kell állítani. Igaz, ez már nem önkormányzati feladat, de szorgalmazni kell az iskola felújítását is.

 

Réczi László (CIVIL MOZGALOM) - lista

– Számomra 2013. egyik legjelentősebb sikere, hogy a képviselőtestület döntése értelmében díszpolgárrá avatták édesapámat a Városalapítók Napján. Úgy gondolom, hogy méltó névvel bővült Kiskunfélegyháza díszpolgárainak köre.

Tavasszal a Darvas téri bölcsődében tartottunk helyszíni bejárást, aminek eredményeként új fekhelyeket kapott az intézmény. A fontos beruházások sorából nem maradhat ki a csatornázás folytatása. Tudom, a lakosság türelmét olykor próbára teszi a kivitelezéssel járó, gyakran kényelmetlen állapotok elviselése, de bízom benne, hogy az útrekonstrukciók tavasszal elindulnak. Addig is kitartást kérek a lakosoktól.

A pályázati sikereknek köszönhetően több oktatási intézményben valósultak meg kisebb-nagyobb fejlesztések, így például a Móra Ferenc Gimnáziumban elkészült a laboratórium. A Szent István templom előtti szobor felavatása, a parkerdő fejlesztése egytől egyig olyan állomások, amelyek élhetőbb várossá teszik Kiskunfélegyházát.

 

Ván Jenő (CIVIL MOZGALOM) 10. sz. VK.

– Kiskunfélegyháza életében a legnagyobb eredménynek azt tekintem, hogy a város megőrizte működőképességét. Nagy öröm számomra, hogy körzetemben – egy összehangolt egyeztetés eredményeként – két év után sikerült végrehajtani egy átfogó külterületi földútjavítást.

Kövessen minket a Facebookon is!