Hirdetmények 2024. július 6. 16:00

Hivatásos gondnoki képzés indul a Kormányhivatalban

Hivatásos gondnoki képzés indul a Kormányhivatalban
Térítésköteles hivatásos gondnoki képzést tart a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló 25/2003. (V.13.) ESzCsM rendeletben meghatározottak alapján.

Borítókép: illusztráció

A képzés célja, hogy megfelelő ismereteket nyújtson  a cselekvőképességet részlegesen korlátozó és a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett természetes személyek személyi és vagyoni jogai érdekvédelmének ellátásához.

A képzés időpontja: szeptember 9-10-11.

Az írásbeli vizsga időpontja: szeptember 18.

A képzés és a vizsga helye: Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal (6000 Kecskemét, Deák Ferenc-tér 3.)

A képzés díja: 22 000 Ft (a képzés minimum 15 fő jelentkezése esetén indul el)

A képzésre jelentkezés és díjának befizetési határideje: augusztus 15.

A képzés díjának megfizetési módja: A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal 10025004-00299657-00000000 számú számlájára átutalással „hivatásos gondnok képzés 2024 jelentkező neve” közlemény feltüntetésével.

A képzésre jelentkezés feltétele: A képzésre az a legalább középfokú iskolai végzettséggel (érettségivel) rendelkező nagykorú, cselekvőképes személy jelentkezhet, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem töltötte be.

A képzésre szóló jelentkezési lapot elektronikus úton a [email protected], vagy postai úton a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya 6000 Kecskemét, József Attila utca 4. szám címre kell eljuttatni.
A jelentkezési laphoz csatolni kell az érettségi bizonyítvány, vagy diploma másolatát. (Az eredeti bizonyítványt az ellenőrzés érdekében az első képzési napra el kell hozni a képzés helyszínére.)

A képzés időtartama
: 28 óra, amely az írásbeli vizsga 1 órás időtartamát is magában foglalja.

A képzés tematikáját a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló 25/2003. (V.13.) ESzCsM rendelet melléklete tartalmazza. A képzés szakmai anyaga a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által kidolgozott és aktualizált tananyag.

A vizsga: Nem bocsátható vizsgára az, aki a képzés során több mint 4 óráról hiányzott. Ebben az esetben a résztvevő a képzés díjának ismételt megfizetése nélkül vehet részt a következő képzésen.
A képzés tesztkérdésekből álló írásbeli vizsgával zárul. A felkészítést végző oktatók végzik az írásbeli dolgozat értékelését. Az értékelés során a lehetséges minősítések: megfelelt, nem felelt meg.

Tanúsítvány: A képzésben résztvevők a képzés sikeres elvégzéséről a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal által kiállított tanúsítványt kapnak.
A tanúsítványban szereplő képzettség megnevezése: hivatásos gondnok.
Az új hivatásos gondnokok ettől az időponttól kezdődően létesíthetnek ilyen minőségben jogviszonyt.

A képzésben eredményesen részt vett személy – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 102. § (3) bekezdésében előírt – adatait, valamint a tanúsítványok másolatait a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal megküldi a Budapest Főváros Kormányhivatalának, ahol azokat nyilvántartásba veszik, és sorszámmal látják el.

A képzés kezdésének pontos idejéről, helyéről, továbbá tematikájáról a jelentkezőket augusztus 15-ét követően e-mailben tájékoztatják.

A képzéssel kapcsolatosan érdeklődni Darányi Zsuzsanna hivatali főtanácsosnál a +36 76 513-786-os telefonszámon, vagy a [email protected] e-mail címen lehet.

Letölthető dokumentumJELENTKEZÉSI LAP
             

Kövessen minket a Facebookon is!