Közélet 2014. február 19. 12:25 Forrás: Fotó: hetivalasz.hu

Tájékoztató az április 6-i országgyűlési képviselő-választásról

Tájékoztató az április 6-i országgyűlési képviselő-választásról
Az alábbiakban a 2014. április 6-i országgyűlési képviselő-választásra vonatkozó lakossági tájékoztatót olvashatják.

Tisztelt Választópolgárok!

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 2. sz. melléklete határozza meg az országgyűlési egyéni választókerületek sorszámát, székhelyét és területi beosztását.

A törvény alapján Kiskunfélegyháza város, - mint székhelytelepülés - a Bács-Kiskun megyei 04. sz. országgyűlési egyéni választókerülethez tartozó település.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 77. §-a alapján a Helyi Választási Iroda vezetője határozatban állapította meg a szavazókörök számát, sorszámát, területi beosztását és címét, amely döntés alapján Kiskunfélegyházán az 1-31. számú szavazókörökben élhetnek választójogukkal a választópolgárok.

Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy módosult a korábban kialakított szavazókörök területi beosztása, valamint a szavazókörök címe, ezért szavazás előtt a Nemzeti Választási Iroda által kiküldött értesítőn mindenképpen győződjenek meg arról, hogy a lakcímük szerinti szavazókör címe megváltozott-e!

A települési szintű lakóhellyel rendelkező, valamint az átjelentkezés útján szavazó választópolgárok a 12. számú szavazókörben (Kossuth u. 9., Móra F. Gimnázium) élhetnek választójogukkal.

A 2014. február 7-ig szavazóköri névjegyzékbe vett választópolgárokat a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja névjegyzékbe vételükről. Az értesítő megküldésének határideje: 2014. február 17.

Azokat a választópolgárokat, akik 2014. február 7-ét követően létesítenek lakóhelyet a kerületben, a kiskunfélegyházi Helyi Választási Iroda fogja tájékoztatni – értesítő megküldésével – a névjegyzékbe vételükről.

Az a választópolgár, aki – annak ellenére, hogy szerepel a szavazóköri névjegyzékben – nem kapta meg az értesítőt, vagy azt elveszítette új értesítőt igényelhet a Helyi Választási Irodától. 

A központi névjegyzékben szereplő adataik módosításával kapcsolatban  (nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vétel, fogyatékossággal élő választópolgár segítése, személyes adatok kiadásának megtiltása) kérelem benyújtható be személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes helyi választási irodánál, levélben (postacím: Helyi Választási Iroda 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.), – ügyfélkapus regisztráció esetén ügyfélkapun www.magyarország.hu keresztül vagy a választások hivatalos honlapján  www.valasztas.hu is a lakóhely szerinti helyi választási irodához.

Nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba-vétel

Ha a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 1. mellékletében felsorolt valamely nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, és ukrán) tartozik, kérheti, hogy a központi névjegyzéken kerüljön feltüntetésre a nemzetiségének a megnevezése, továbbá, hogy az országgyűlési választáson is nemzetiségi választópolgárként kíván szavazni. E nyilatkozat alapján a választópolgár – amennyiben a Nemzeti Választási Iroda az adott nemzetiség országos nemzetiségi önkormányzata által állított listát nyilvántartásba vette – pártlistás szavazólap helyett az adott nemzetiség szavazólapjára adhatja le szavazatát.

Az értesítő, valamint a szavazóköri névjegyzék is tartalmazza a választópolgár nemzetiségének megjelölését, ha a választópolgár legkésőbb 2014. március 21-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján az országgyűlési képviselők választásának névjegyzékére is kiterjedő hatállyal szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben.

Fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítése

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény a fogyatékossággal élő választópolgár részére lehetővé teszi, – választójogának gyakorlásához szükséges – speciális segítség (Braille-írással készített értesítő, szavazósablon biztosítása, választójog gyakorlásával kapcsolatos könnyített formában megírt tájékoztató, akadálymentes szavazókörbe történő áthelyezés, amennyiben a lakcíme szerinti szavazókör nem akadálymente) igényelését.

Akadálymentes szavazókörök az alábbiak:

5. sz. szavazókör: József A. Ált. Iskola (Deák F. u. 14.)

7. sz. szavazókör: Dózsa Gy. Ált. Iskola (Dózsa GY. u. 26-32.)

9. sz. szavazókör: Kossuth L. Középiskola (Kossuth u. 34.)

10-11-12. sz. szavazókörök: Móra F. Gimnázium (Kossuth u. 9.)

14. sz. szavazókör: Közgazdasági Szakközépiskola (Oskola u. 1-3.)

16-17. sz. szavazókörök: Volt Bankfalui Ált. Iskola (Alpári út 61.)

19. sz. szavazókör: Boda Bálint Vegyesbolt (Mészöly Gy. u. 1.)

20-21. sz. szavazókör: Darvas J. Ált. Iskola (Darvas tér 10.)

22. sz. szavazókör: E Five Club épülete (I. körzet 118.)

27. sz. szavazókör: KUNVILL Kft. Iroda (Izsáki út 34.)

29. sz. szavazókör: Közösségi Ház (IX. körzet 188.)

30. sz. szavazókör: Haleszi Általános Iskola (XI. körzet 1.)

31. sz. szavazókör: Gazdaköri Iskola (XI. körzet 352.)

A szavazóköri névjegyzékben szereplő adatok módosításával kapcsolatban - a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeknél meghatározott módokon – az alábbi ügyekben nyújtható be kérelem:

 • átjelentkezés iránti kérelem 2014. április 4-én 16.00 óráig

 • mozgóurna iránti kérelem

  • a Helyi Választási Irodához 2014. április 4-én 16.00 óráig,

  • a lakóhely szerinti szavazókör Szavazatszámláló Bizottsághoz 2014. április 6-án 15.00 óráig

 • külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem 2014. március 29-én 16.00 óráig

Átjelentkezés iránti kérelem:

Azok a választópolgárok, akik a választás napján Magyarországon, de magyarországi lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak szavazni kérhetik a tartózkodási hely szerinti névjegyzékbe vételüket. A törvény lehetővé teszi, hogy a tartózkodási helyen történő szavazáskor is a lakóhely szerinti jelöltekre lehet szavazni!

Az átjelentkező választópolgárok számára kijelölt szavazókör: 12. sz. szavazókör Móra F. Gimnázium (Kossuth u. 9.)

Mozgóurna iránti kérelem

A szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár vagy meghatalmazottja (a meghatalmazás csatolásával) nyújthat be mozgóurna biztosítása iránti kérelmet.

Azoknak a választópolgároknak, akik előre láthatóan a szavazás napján kórházban lesznek és élni kívánnak választójogukkal, először a lakóhely szerinti Helyi Választási Irodához kell az átjelentkezési kérelmüket benyújtaniuk, majd azt követően igényelhetik a mozgóurna kivitelét attól a választási irodától, ahol a kórház működik.

Ugyanígy kell eljárnia annak a választópolgárnak, aki Kiskunfélegyháza területén belül tartózkodik ugyan a választás napján, de lakóhelyétől eltérő címre igényli a mozgóurna kivitelét.

Aki a mozgóurnával szavazók jegyzékére felvételt nyert, és arról nem kérte a törlését legkésőbb 2014. április 4-én 16.00 óráig, nem szavazhat a lakóhelye szerinti szavazókörben!

Külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem

 Azok a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok, akik a szavazás napján külföldön tartózkodnak és ott kívánnak szavazni, kérhetik külképviseleti névjegyzékbe történő felvételüket.

A Nemzeti Választási Iroda honlapján ( www.valasztas.hu ) célszerű meggyőződni arról, hogy Magyarország mely nagykövetségén, illetve főkonzulátusán működnek külképviseleti választási irodák. Ennek ismeretében nyújtsák be kérelmüket a külképviseleti névjegyzékbe vételre vonatkozóan.

Kérjük, hogy egyéb  kérdéseikkel forduljanak a Helyi Választási Irodához.  

04. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda  és  Kiskunfélegyháza Város  Helyi Választási Irodájának elérhetőségei


 

1./ Kiskunfélegyháza Város Helyi Választási Irodájának, valamint a 04. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda vezetője:


 

Dr. Endre Szabolcs jegyző

Tel.: 76/562-015, 76/562-015

Fax: 76/562-001

e-mail: [email protected]


 


 

2./ Kiskunfélegyháza Város Helyi Választási Irodájának, valamint a 04. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda elérhetőségei:


 

2.1./     6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. I. em. 30. szoba (Jegyzői Titkárság)

 • ajánlóívek igénylése, átadása

 • jelöltbejelentés,

 • választási bizottságok megbízott tagjainak bejelentése,

 • szavazatszámláló bizottságokkal kapcsolatos információk,

 • szavazási levélcsomag átvétele 2014. 03. 22-től 2014. 04. 04-ig

       munkanapokon  9.00 – 16.00 óra között

 • szavazási levélcsomag leadása a szavazás napján 6.00 – 19.00 óráig

 • mozgóurna kérelmek leadása 2014.04.04-én 16.00 óráig

 • Választási Információs Szolgálat (VISZ)  munkanapokon 7.30 – 16.00 óráig


 

Telefon: 76/562-015, 76/562-015

Fax: 76/562-001

e-mail: [email protected]


 


 

2.2./ 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. I. em. 27. szoba (Anyakönyvi Hivatal)


 

Központi névjegyzék vezetésével kapcsolatban munkanapokon 7.30 – 16.00 óráig:

 • nemzetiségi névjegyzékbe való felvétel iránti kérelem,

 • segítség igénylése a választójog gyakorlásához,

 • személyes adatok kiadásának megtiltása.


 

Szavazóköri névjegyzék vezetésével kapcsolatban munkanapokon 7.30 – 16.00 óráig:

:

 • átjelentkezési kérelem benyújtása,

 • külképviseleti névjegyzékbe való felvétel iránti kérelem benyújtása.

 • új értesítő igénylése, amennyiben nem kapta meg az értesítőt, vagy azt elveszítette


 

Telefon: 76/562-051, 76/562-051

Fax: 76/562-001

e-mail: [email protected]


Dr. Endre Szabolcs

Helyi Választási Iroda

vezetője

 

Kövessen minket a Facebookon is!