Közélet 2013. december 30. 08:34

Január 1-jétől önkormányzati segély

Január 1-jétől önkormányzati segély
A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról decemberi ülésén határozott a képviselő-testület. Az előzetes hatásvizsgálat szerint az abban bevezetett új segélyezési formák, illetve a közgyógyellátás feltételeinek változása nyomán javulhatnak a szociálisan rászoruló rétegek életkörülményei Kiskunfélegyházán.

Az új rendelet egyrészt magában foglalja a év közben testületi, illetve bizottsági üléseken felmerült javaslatokat, másrészt eleget tesz egy központi jogszabályváltozásból eredő jogalkotási kötelezettségnek is. 2014. január 1-jétől ugyanis az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összevonásával úgynevezett önkormányzati segély jön létre. Ennek a megállapítására, kifizetésére, folyósítására, valamint felhasználása ellenőrzésére vonatkozó szabályokat a települési önkormányzatoknak legkésőbb 2013. december 31-ig rendeletben kell szabályozniuk.

Az új szabályozás egyrészt kimondja, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére nyújt önkormányzati segélyt. Elsősorban pedig azon személyek részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy ha a családban alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások merültek fel (például betegség, haláleset, elemi kár, várandós anya válsághelyzete…). Az ellátás megállapításánál az egy főre számított havi családi jövedelemhatár önkormányzati rendeletben szabályozott mértéke nem lehet alacsonyabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 százalékánál, azaz 37 050 forintnál.

Az önkormányzati segély folyósítható meghatározott időszakra havi rendszerességgel, vagy adható eseti jelleggel. Így például elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként is megállapítható. Ennek összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 százalékánál, de elérheti annak akár teljes összegét is. A mielőbbi segítségnyújtás érdekében a hatósági eljárásokra általánosan irányadó 30 napos ügyintézési határidő ezekben az esetekben 15 napra csökken. Részben ezért az önkormányzati segély iránti kérelem elbírálásának hatáskör gyakorlását a képviselő-testület a polgármesterre ruházta. Hasonlóképpen a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítását vagy elutasítását, amely 2014. január 1-jétől a jegyző hatásköréből a képviselő-testület hatáskörébe került át, ügyintézési határideje pedig 8 nap.  

Az előterjesztés szerint „2014-re az állam gyakorlatilag az önkormányzatok teljes adósságállományát átvállalja, így városunk esetében is nagyobb mozgástér adódik a szociális ellátások szélesebb körben való érvényesítésére. Ebből kifolyólag a méltányossági közgyógyellátás esetében a gyógyszerköltséget a leggyakrabban érvényesülő 6000 Ft-os szint alá tudjuk vinni.”

További jó hír, hogy a képviselő-testület által elfogadott rendelet-tervezet tartalmazza a gyermeküket egyedül nevelő szülők részére az uszoda és a múzeum félárú igénybevételére szóló kedvezmény bevezetését is. Ez a támogatási forma év közben, egy képviselői indítvány nyomán merült fel, és várhatóan nagy örömmel fogadják az érintettek.

Kövessen minket a Facebookon is!