Közélet 2014. január 6. 06:21

Változások, eredmények 2013-ban

Változások, eredmények 2013-ban
Kiskunfélegyháza képviselő-testülete az óév utolsó, december 19-én megtartott testületi ülésén elfogadta a polgármesteri hivatal egyes osztályainak, csoportjainak éves tevékenységét összegző beszámolót. Az anyagból többek között az is kiderül, hogy a képviselő-testület 2013. január 1. és november 30. között 22 ülésen 28 önkormányzati rendeletet alkotott és 281 képviselő-testületi határozatot hozott.

A Polgármesteri Kabinet tevékenységéről szólva a beszámoló kitér többek között az oktatás helyzetére, és emlékeztet arra, hogy az új köznevelési törvény módosításával különváltak a fenntartói és működtetői feladatok. A törvény értelmében a szakmai irányítás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ járási tankerületi igazgatóságához került, míg a működtetési feladatok átadásáról a képviselő-testület döntött. Ennek értelmében tavaly januártól él az állami szerepvállalás, amihez az önkormányzat havonta 35 millió forint hozzájárulást fizet.

A köznevelési intézmények diákétkeztetése az önkormányzat feladat ellátási körében maradt, ahogy az óvodai feladatellátás is. A férőhelyek tekintetében problémát jelenthet a 2014-2015-ös tanévtől – mutat rá a beszámoló – hogy míg az új köznevelési törvény az óvodai férőhelyek számát a gyerekekre jutó négyzetmétereket alapul véve korlátozza, a kötelező óvodai nevelésben való részvétel a törvény szerint már 3 éves kortól kezdődik.

A sport támogatásáról szólva az anyag leszögezi: az elmúlt években jelentős veszteségeket szenvedett. Ennek egyik oka, hogy a nem közpénzből történő finanszírozása számottevően csökkent, ahogy a város önkormányzatának pénzügyi, anyagi lehetőségei is. Mindezek következményeként– a sportegyesületek működése, versenyeztetése is a minimum szinten mozog – fogalmaz a beszámoló, hozzátéve: „A törvényi változás lehetőséget teremt arra, hogy a helyi vállalkozások társasági adójukat a sport támogatására fordítsák, ezért az elmúlt évben megalakult a Kiskunfélegyházi Térségi Sportiskola, melynek anyagi lehetőségei tágabbnak mutatkoztak ez évben is, mely lehetőséget hatékonyan ki is használta a sportiskola.”

2013. január elsejétől a Kiskun Múzeum visszakerült az önkormányzat fenntartásába. A beszámoló szerint a Petőfi Sándor Városi Könyvtár és a Móra Ferenc Művelődési Központ átszervezésével az egy vezetés alá tartozó közművelődési intézmény munkája hatékonyabbá, szervezettebbé és átláthatóbbá vált. A színvonalas munkához szükségesnek mutatkozik azonban az intézmény elavult technikai állományának korszerűsítése. Szintén a múlt év januárjától került vissza az önkormányzat fenntartásába a Kiskun Múzeum, amely a Petőfi Ház és a Móra Emlékház működtetését is felvállalta.

A 2013. január 1-i dátum hatáskör tekintetében is fontos változást hozott a polgármesteri hivatal életében, amely a járási hivatalok kialakítását követően lényegesen lecsökkentett létszámmal: 62 fővel látja el feladatait.

Az elmúlt évben jelentős beruházásokra került sor a szociális intézményeknél. Megtörtént a Kapocs Intézmény Dankó P. utcai telephelyének, valamint a Szivárvány Intézmény Tóth K. utcai telephelyének a felújítása. Lényeges változás továbbá, hogy a Kapocs Intézményből 2013. január 1-jével új intézményként kivált a Védőnői Szolgálat.

 

Folyamatban lévő beruházások:

– A KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0063 pályázati azonosító számú projekt (szennyvízcsatornázás)

– A „Kékvíz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program részét képező, a kiskunfélegyházi térségi szintű KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 pályázati azonosító számú projekt (társulási szintű, összesen 34 önkormányzat a tagja és a  gesztor Kecskemét Megyei Város Önkormányzata)

– TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018 azonosító számú,  „A természet-tudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Móra Ferenc Gimnáziumban” című projekt

– TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121 azonosító számú,  „Félegyházi Hangya-2011 termelőiskola a vidék iskolája” című projektben a csoport a konzorciumi szerződésben rögzített, az Önkormányzatot érintő / elsősorban fejlesztési célú feladatok- zöldségfeldolgozó és baromfiól létesítése

– DAOP-4.1.3/B-11-2012-0005 Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény bölcsődéjének infrastrukturális fejlesztése: az épület felújítása valamint az új épületszárny kialakítása befejeződött. Az eszközök (játékok, bútorok szabadtéri játékok) megvásárlásra kerültek. Jelenleg a projekt elszámolása zajlik.

– DAOP-4.1.3/A-11-2012-0018 Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése: az épület felújítása befejeződött. A pályázatban szereplő Dacia Duster megvásárlásra került. Az eszközök és további járművek beszerzése folyamatban van.

– 2013. évi TP-1-2013-3447 kódszámú Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt „A tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, és eszközök” címmel az önkormányzat elnyert pályázata, eszközbeszerzése folyamatban van.

– 3974/280 NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma által elnyert dr. Návay Lajos tiszteletére köztéri szobor elkészítésére és felállítására címmel pályázat folyamatban van.

– 35/2013. ( V.22.) VM rendelet alapján az Önkormányzat Tiszaalpári üdülőjének – felújítására elnyert pályázat megvalósítása folyamatban van.

 

2013-ban megvalósult beruházások:

 

– TP-1-2012 azonosító számú, „Béke téri termelői piac felújítása” című projekt

– 4/2012. (III.1.) BM rendelet Kiskunfélegyházi Napközi Otthonos Óvoda Dózsa György utcai Óvodájának fejlesztése, felújítása, energetikai korszerűsítése.

– 3974/00017 NKA pályázat keretein belül „Égi Vándor”– Morell Mihály köztéri szobor felállítása.

– Országos Informatikai Programiroda pályázati kiírásán belül „Számítógép a mindennapi társ 6” címmel számítógéppark bővítése, megújítása.

– 3235/1110 NKA pályázat keretein belül a Városháza erkélyének felújítása

– „Bio- és megújuló energiafelhasználás, startmunka mintaprogram támogatása”: 2 db apríték kazán beszerzése és beépítése, aprítógép beszerzése valamint 2 db faapríték tároló megépítése történt meg.

 

 

 

Kövessen minket a Facebookon is!