Program 2014. január 16. 12:42

Kerkai Jenő Népfőiskolai Kollégium

Kerkai Jenő Népfőiskolai Kollégium
A Kárpát-medencei magyar népfőiskolai mozgalom megújítása érdekében a Lakiteleki Népfőiskola 2014 február-márciusában Kerkai Jenő Népfőiskolai Kollégiumot indít, a névadó születésének 110. évfordulóján. P. Kerkai Jenő S. J. (1904 – 1970) jezsuita szerzetes volt a Kárpát-medence területén. Nevéhez 20 KALOT (Katolikus Agrárifjúsági Legényegyesületek Országos Testülete) népfőiskola alapítása fűződik. A magyarság szociális apostola.

A kurzus elsődleges célja a népfőiskola szellemiségével való megismerkedés, közösségszervező gyakorlati ismeretek elsajátítása.

A képzés célcsoportja:

Népművelők, pedagógusok, közművelődésben dolgozók, ilyen szakirányú egyetemisták, főiskolások, mindazok, akik népfőiskolát szerveztek, vagy szerveznek, illetve érdekli őket a felnőttképzés világa.

A képzés időbeosztása:

A 4 félév alatt 8 bentlakásos, hétvégi (péntek vacsorától – vasárnap ebédig) kurzus, a közbeeső nyáron egyhetes tábor, egy Kárpát-medencei népfőiskola konferencia előkészítése Lakiteleken, parlamenti munkalátogatás Budapesten.

 

A képzés előzménye:

2003 tavaszától indult Mindszenty Kollégium, Bethlen Gábor Kollégium és Prohászka Kollégium több mint száz hallgatója sikeresen végezte tanulmányait, s az itt szerzett ismeretek hatékony segítséget jelentettek közéleti tevékenységükben. A Mándoky Kongur és a Konrad Adenauer kollégiumok 2011 tavaszán fejezik be munkájukat. 2011 telén indult Balázs Ferenc Népfőiskolai Kollégium, majd a Wesselényi Miklós Népfőiskolai Kollégium is sikeresen befejeződött, melyek a Kerkai Jenő Kollégium közvetlen előzményének tekinthetők a népfőiskolai témakörben.

A képzés formája:

- előadások (elméleti és gyakorlati jellegűek),

- intenzív, interaktív kiscsoportos munkakészséget fejlesztő

  gyakorlatok,

- aktív szabadidő (sport, kapcsolatépítés, alternatív programok)

A képzés sajátossága:          

- interaktivitás, a résztvevők intenzívebb bevonása,

- keresztény szemléletű közösségi együttlétek,

- korszerű technikai eszközök használata,

- ajándék- vagy kedvezményes szakkönyvi segédletek a

   résztvevők számára

Gyakorlati képzések:

- programszervezés, - tervezés és lebonyolítás,

- kommunikáció elméletben, gyakorlatban,

- sokoldalú médiatréning,

- adományszervezés, gazdasági ismeretek

- pályázatírás

- protokoll

 A képzést vezeti: Benedek Dénes, Lezsák Sándor, Molnár István, Ágost Zoltán

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal és kitöltött jelentkezési lappal 2014. január 30-ig.

Jelentkezés és további információ:

Ágost Zoltán

[email protected]

http://www.lakitelek.hu/nepfoiskola/

Kövessen minket a Facebookon is!