Horváth Tamás 2014. január 20. 10:28

Javaslatok Kiskunfélegyháza város 2014. évi költségvetésének megalkotásához

Javaslatok Kiskunfélegyháza város 2014. évi költségvetésének megalkotásához
A közeljövőben dönt a képviselő-testület Kiskunfélegyháza város 2014. évi költségvetéséről. Ennek megalkotásához a képviselők is hozzájárulnak. Az alábbiakban Horváth Tamás önkormányzat képviselő (MSZP) által összeállított javaslatokat ismerhetik meg.

A költségvetés  összeállításához kapcsolódó javaslataim által  a várost, a hivatalt mint a polgárairól, civilszervezeteiről gondoskodni tudó  és akaró szervezetként kezelem. Prioritást élvez minden olyan kezdeményezés, mely az itt lakó és dolgozó emberek életkörülményeinek javításához járul hozzá függetlenül attól, hogy kiadási, vagy bevételi tételről légyen is szó.

Az elmúlt 4 év kormányzati politikájának köszönhetően hazánkban az önkormányzatiság, mint intézmény csaknem felszámolódott, úgy, mint Félegyházán, az ország összes településén az önrendelkezés szinte teljes egészében megszűnt. Az oktatási, egészségügyi intézményeink állami fenntartás alá helyezésével, illetve felszámolásával a közigazgatási feladataink csorbításával nem csupán az elvek sérültek, hanem pénzügyi szempontból is drasztikus mértékben romlottak a város financiális lehetőségei. Összehasonlítva az átadott feladatok számát és az átengedett helyi adók mértékét, aránytalanul növekedett a város teherviselése.  Átmeneti könnyebbséget ugyan hoz az adósságátvállalás a település gazdálkodásában, de hosszú távon a drasztikus adóelvonás és elégtelen feladat finanszírozás szigorú monetáris politikát kíván a város vezetésétől.

Önálló bevételi forrásként Félegyháza a helyi adók hatékony beszedésére számíthat. Az elmúlt évek egyik pozitív fejleménye ezek megfelelő százalékban való beszedése volt, ennek fenntartása elengedhetetlen a pénzügyi egyensúly fenntartásához. A vállalkozásokat terhelő adók mértékét nem javaslom emelni, azok súlya a térség településeit vizsgálva kirívóan magas városunkban.   Ezen adónemből befolyó bevételek növelésére vállalkozások letelepedésének ösztönzésével érhető el, hatékony városmarketing és management működtetésével. Az ezekre szánt források szélesítésével és megfelelő szakemberek alkalmazásával középhosszú időszak alatt jelentős iparűzési adó bevétel növekmény érhető el.  A helyben maradó bevételek elemei a környezetvédelmi és egyéb bírság tételek, melyek alkalmazásában , behajtásában és a hozzájuk kapcsolódó ellenőrzésekben hiányos teljesítés tapasztalható. A város külső határait képező erdős területek szeméttel való telítettsége, a parlagfű és más irritáló gyomnövények megléte a gazdátlan birtokokon, alapot adnak ezen bírságok kiszabására . Felderítésükben nagy szerepet kell , hogy betöltsenek a mezőőri szolgálat munkatársai, valamint a közterület felügyelet.

Jelentős és rentábilis ágazata a városnak a nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása. Ezzel együtt  az ezeket szabályozó szerződési feltételek és eljárásrendre vonatkozó előírások a város számára sok esetben hátrányosak, korszerűtlenek, felületesek.  Ebből fakadóan jelentős bevételtől esik el a település . Ezek átgondolása , újraszabályozása révén évi tízmilliós nagyságrendű forrás  jelentkezne a költségvetésünkben. Külön említést érdemel az Innovációs Központ hasznosítása mely 2010-et megelőzően egy sikertörténete volt településünknek, mára az egyik szégyenfoltjává lett. Elégtelennek tűnik a Városi Sportcsarnok kihasználtsága is, hétvégi rendezvényekről melyekből rendszeres és komoly bevétele származna az intézménynek alig-alig hallani.  Az ingatlanjaink hasznosításánál az ipari park területén fekvő parcellák  és Liget utcai Ifjúsági Sporttelep  értékesítése is kardinális kérdés .

Jelentős költségmegtakarítási elemként számolok a köznevelési intézmények működtetéséért fizetett összeg csökkentésével illetve megszüntetésével. Eleve elhibázott lépésnek tartom ezen feladat átruházását az intézmény fenntartójára. Ezek visszavételével véleményem szerint a jelenlegi 400 millió forintos kiadási tétel jelentősen csökkenthető, ráadásul a számtalan törvényi szabályozatlanságból származó anomáliát is sikerül kiküszöbölni.

Kiskunfélegyháza lakosságának száma drasztikusan csökkent az elmúlt években. Annak érdekében, hogy ezt az elvándorlási folyamatot megállítsuk olyan környezetet, életteret kell, hogy teremtsünk melyért érdemes itt maradni. Elképzelésem szerint ezt elsősorban a családok, a gyermekeiket nevelők kiemelt támogatásával érhetjük el.  Meg kell vizsgálnunk , hogy milyen eszközökkel rendelkezik a város, melyekkel az újonnan letelepedő családok helyzetét, illetve az itt élők megélhetését segítjük elő. Fontos eleme a bölcsődei díjak csökkentése illetve eltörlése, bölcsődék és óvodák korszerűsítése , építése.

A kézzelfogható támogatás a hátrányos helyzetű családoknak hatványozott segítséget jelent. Támogatom azon elképzeléseket melyek a nagycsaládosokat, gyermeküket egyedül nevelő szülőket, időseket, elesetteket szociális segélyben, segítségben részesít. A jelenlegi utalványos támogatási forma felhasználhatóságának kiszélesítését valamint a kedvezményezettek minél szélesebb körben való tájékoztatását javaslom.

Fontos szerepet játszanak a város kulturális életében,  a  közéletben a civil szervezeteink. Indokolt azon közösségek, szervezetek kiemelt támogatása melyek igazolhatóan évek óta hozzájárultak a város egészséges civil életéhez. 

Egy élhető város fontos ismérve a közbiztonság kielégítő volta. Az önkormányzat részéről az ezt segítő eszközök egyike a térfigyelő rendszerek kiépítése lehet a város frekventált részein valamint a látható rendőrség megteremtéséért a helyi rendőri vezetőkkel való aktív kapcsolattartás. Az elharapódzó kábítószer fogyasztás visszaszorítása érdekében szintén a szakemberekkel illetve a rendőrséggel való együttes fellépés elengedhetetlen.

Fejlesztésre váró feladataink közül prioritást élvez a strand öltözőjének kibővítése, a csatornázást követő útburkolat helyreállítási munkák mihamarabbi befejezése.

A Városi Strand és Uszodához kapcsolódó fontos kérdéskör annak hasznosítása.  Nem odázható problémakör , komoly energiát kell fektetni ennek megoldására. Hasonló nagyságrendű feladat az ipari park értékesítése, benépesítése is. Az újból megnyíló Uniós források ésszerű kihasználásával ezen területek lehetnek városunk fejlődésének zálogai.

Horváth Tamás

önkormányzati képviselő

MSZP

Kövessen minket a Facebookon is!