Bugac 2022. december 17. 10:00

Bugacpusztaháza: szennyvíztisztítás természetközeli módon

Bugacpusztaháza: szennyvíztisztítás természetközeli módon
Bugacpusztaháza összes háztar­tásába egyedi, természetközeli szennyvíztisztítót telepítenek. A projekt előzményeként 2019-ben a bugacpusztaházi polgármeste­ri hivatal udvarában épült meg hasonló, biológiai elven működő rendszer, amely vegyszer és ko­molyabb gépészet felhasználása nélkül, szaghatásoktól mentesen tisztítja a szennyvizet. Már akkor szó volt róla, hogy a Duna–Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fej­lesztési Tanács projektjének foly­tatása is lesz: a szennyvíztisztító kisebb verzióját a település min­den háztartásában telepítik majd.

Mint Kerekes László Zoltán polgármester elmondta, a Vidék­fejlesztési Programból elnyert 300 millió forintos támogatásnak kö­szönhetően erre most sor kerül­het: a már elkezdődött beruházás 2023 júniusára fejeződik be. Az önkormányzat tízszázalékos önré­sze mellett a 95 háztartás ingyen kaphatja meg a szennyvíztisztítót, amely a vízvisszatartásban és az aszály elleni küzdelemben is fon­tos segítség – adta hírül Bács megye honlapja.
                

Kövessen minket a Facebookon is!