Helyi hírek 2015. május 10. 13:00

Tájékoztató lakástámogatással kapcsolatosan

Tájékoztató lakástámogatással kapcsolatosan
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunfélegyházi Járási Hivatala tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleket, hogy 2015. április 1-jétől a lakástámogatással kapcsolatos ügyintézést a táblázatban megjelölt helyen és személyek végzik.Lakástámogatási ügyek

- Borsosné Tanyi Anita
Tel.: +36 76 513-849, 8849 718; E-mail: [email protected]

- dr. Berente Tímea: [email protected]
 

Lakástámogatási Ügyek Ügyfélfogadás:

Személyes: Kedd és csütörtök 8:00-11:30

Telefonos: Hétfőtől péntekig: 8:00-11:30
 

Hivatali Ügyfélfogadás: Hétfőtől péntekig: 8-11:30
 

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a tájékoztatóban szereplő lakástámogatás az alábbi esetekre vonatkozik:

A magánszemélyek lakáshoz jutását, lakhatási körülményeinek javítását szolgáló vissza nem térítendő állami támogatások (utólagos lakásépítési/-vásárlási kedvezmény, akadálymentesítési támogatás, lakásépítési támogatás), valamint államilag kamattámogatott kölcsönök (otthonteremtési kamattámogatás, fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatása) a hitelintézeteknél és takarékszövetkezeteknél (a továbbiakban együtt: hitelintézet) vehetők igénybe. A támogatások részletes feltételeiről az állammal a támogatások folyósítására és elszámolására szerződést kötött hitelintézetek adnak tájékoztatást. Ha hitelintézet a támogatás iránti kérelmet elutasítja, az igénylő a támogatással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes megyei kormányhivataltól (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivataltól) kérheti, hogy állapítsa meg a támogatási feltételeknek való megfelelését.

Annak érdekében, hogy az ingatlan a támogatás céljának megfelelően meghatározott ideig (jellemzően 10 évig) a támogatottak lakóhelyéül szolgáljon, jogszabály és a támogatási szerződések alapján az ingatlan-nyilvántartásba – az érintett ingatlan tulajdoni lapjára – az állam javára jelzálogjogot, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeznek be. Az ingatlan-nyilvántartási változtatások bejegyzéséhez szükséges engedély kiadásához a tulajdonosoknak a támogatott lakóingatlan fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalhoz) kell fordulniuk kérelemmel. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal az állami igény és a támogatási cél teljesülése szempontjából megvizsgálja a kérelmet, és a feltételek megléte esetén kiadja a szükséges jognyilatkozatot.

2015. április 1-jétől a támogatott lakóingatlan fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalhoz) kell bejelenteni, ha a támogatott lakóingatlant elidegenítették, lebontották, használatát harmadik személynek átengedték, a lakáscéltól eltérően hasznosítják, illetve azt is, ha a lakás nem a támogatott személy és a vele együttköltözők lakóhelyéül szolgál. Előbbi magatartások a támogatás visszafizetését vonják maguk után, kivéve, ha az elidegenítés célja újabb, a támogatott ingatlan helyébe lépő lakás vásárlása vagy építése. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivataltól kell kérni a támogatás visszafizetésének felfüggesztését és az állami igény biztosítékainak másik ingatlanra való átjegyzését is. A 2012. szeptember 19-ét megelőzően a jegyzőhöz benyújtott kérelemre indult felfüggesztési, átjegyzési ügyben változatlanul a jegyző jár el. A Magyar Államkincstárnál indult, jogerős döntéssel le nem zárt ügyekben 2015. április 1-jétől az illetékes kormányhivatal jár el.

Tájékoztatjuk továbbá az Ügyfeleket arról, hogy 2015. január 1-jétől nem engedélyezhető az állami jelzálogjog újabb ingatlanra való átjegyzése, és ezáltal a visszafizetési kötelezettség alóli mentesülés abban az esetben, ha az újabb lakást a támogatott személy a Ptk. szerinti közeli hozzátartozójától vagy élettársától vásárolta, továbbá, ha a támogatott személy tulajdonosa az eladó jogi személynek, jogi személyiség nélküli szervezetnek, illetve egyéni vállalkozóként önmagának, mint magánszemélynek értékesíti az ingatlant.

A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 24. § (6b) bekezdése értelmében 2015. április 1-jétől a lakás-előtakarékossági állami támogatás és járulékai visszafizetésére kötelezett lakás-előtakarékoskodó fizetési könnyítés iránti kérelmeiben a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal jár el. Ez lehet részletfizetés, illetve a követelés részben, vagy egészben történő elengedése.
 

                  dr. Sipos Krisztina
Kiskunfélegyházi Járási Hivatal vezetője 

Kövessen minket a Facebookon is!