Dr. Ónodi Izabella 2023. november 10. 14:00

A Szociális Munka Napját ünnepelte városunk

Képgaléria
A Szociális Munka Napját ünnepelte városunk
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a szociális ágazatban több évtizede dolgozó kollégák  munkáját megköszönje és elismerje. Idén november 9-én, csütörtökön került sor a Szociális Munka Napja alkalmából rendezett ünnepségre a városháza dísztermében.

A vendégeket Keresztes Tünde, az önkormányzat kulturális referense köszöntötte, külön kiemelve Csányi József polgármestert, Balla László alpolgármestert, dr. Füstös Magdolna aljegyzőt, dr. Ónodi Izabellát, a Művelődési és Szociális Bizottság elnökét, Magyariné Tóth Erikát, a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézet vezetőjét, Fűri Juditot, a KAPOCS Szociális és Gyermekvédő Intézmény vezetőjét és megkülönböztetett tisztelettel köszöntötte a szociális ágazatban dolgozó valamennyi megjelentet.

Csányi József ünnepi beszédében hangsúlyozta a szociális ágazatban munkát végzők nélkülözhetetlenségét városunkban.

– Én azt hiszem, hogy amikor a szociális ágazatban dolgozókra gondol az ember, soha nem gondolja át, hogy ez milyen nehéz feladat. (…) Nagyon örülök, hogy ennyi fiatal munkatársunk van, hiszen ez azt jelenti, hogy mégis van ennek az ágazatnak jövője, és vannak olyan félegyháziak, akik elhivatottak ebben a nehéz és viszontagságokkal teli hivatásban. (…) Ezúton is őszinte, meleg szívvel köszönöm meg mindannyiuknak a nap mint nap elvégzett küzdelmes munkát és nagyon büszke vagyok arra, hogy egy ilyen városnak lehetek a vezetője, ahol ennyi elhivatott és melegszívű emberrel tudok együtt dolgozni – fogalmazott a polgármester.

– A felelősség és a gondoskodás egy tőről fakad. Mert akiért felelősséget vállalunk, arról gondoskodunk. S akiről gondoskodunk, azért megpróbálunk felelősséget is vállalni – kezdte beszédét dr. Ónodi Izabella. Hozzátette: így gondolkodott Hermina hercegnő is, aki 1816-ban a bécsi Nemes Asszonyok Társaságának mintájára megalapította a pesti és budai jótékony célú egyesületet. A két egyesületet ugyan egy folyó választotta el egymástól, mégis egy szívként dobbant a szegények megsegítésére. Ez volt Magyarországon a nagybetűs szociális munka történetének első fejezete. Az akkori nemesasszonyok feladatát mostanra átvállalta az állam, az önkormányzat és kisebb helyi közösségek, a nemes lélek azonban a helyén maradt és azóta is felelősséggel, szakértelemmel, kitartással, és egyre komolyabb elhivatottsággal párosulva árasztja szét szeretetét nap, mint nap a rászorulók között. Adományozni sokféleképpen lehet, de igazán szeretni csak egyféleképpen: önzetlenül. A mai nap évről-évre rávilágít, hogy a szociális munka csendes harcosai hivalkodás nélkül, hálát nem várva, időt és energiát nem kímélve haladnak tovább a Hermina hercegnő által kijelölt úton. A szociális munka napja így a nemes szív és az erős lélek napja is. Köszönjük szépen, hogy vannak nekünk, Isten áldását kérem a munkájukra! – fejezte be beszédét dr. Ónodi Izabella.

Ez után következett az oklevelek átadása.

A köz szolgálatában eltöltött 40 éves munkájáért oklevelet kapott:

 • Báthori Istvánné, a Kapocs Darvas Bölcsőde kisgyermeknevelője
 • Nagy Istvánné, a Kapocs Dankó Pista utcai Bölcsőde kisgyermeknevelője
 • Sárkány Anikó, a Kapocs Darvas Bölcsőde kisgyermeknevelője
 • Hankóné Szabó Piroska, a Szivárvány intézmény ápolója


A köz szolgálatában eltöltött 30 éves munkájáért oklevelet kapott:

 • Fekete Mátyás Ferencné, a Szivárvány intézmény gondozója
 • Csordás Mónika, a Szivárvány intézmény ápolója
 • Pappert Ferencné, a Szivárvány intézmény gondozója
 • Mészárosné Buri Andrea, a Szivárvány intézmény szociális munkatársa, MHCS csoportvezető
 • Dobos Mónika, a Szivárvány intézmény ápolója
 • Terjékné Nemes Nagy Éva, a Szivárvány intézmény terápiás munkatársa


A köz szolgálatában eltöltött  25 éves munkájáért oklevelet kapott:

 • Kispetiné Keserű Ildikó, a Kapocs óvodai és iskolai szociális segítője
 • Szűcs Ottóné, a Kapocs Család és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője
 • Sáfár Lászlóné, a Szivárvány Intézmény gondozója


A Művelődési és Szociális Bizottság élt az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott lehetőségével és dicséretben részesítette a munkájukat elhivatottsággal, önzetlen odaadással végző dolgozókat.

Elismerő oklevélben részesült:

A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézményből:

1.            Seres Zoltán – gépkocsivezető, karbantartó

2.            Zsígó Lászlóné – tanyagondnok

3.            Takácsné Farkas Ildikó – házigondozó

4.            Gubicza Anikó – gondozó

5.            Tóthné Nagy Annamária – gondozó

6.            Zavada Erika – gondozó

7.            Rádi Nándor – szakács

8.            Csordás Jánosné – konyhai kisegítő

9.            Gondi-Magosi Erika – készletnyilvántartó

10.        Varga Etelka – mosodai dolgozó

11.        Majorszki Andrásné – mosodai dolgozó

12.        Feketéné Szabó Edit – gondozó

13.        Praczu Mihányné – ápoló

14.        Szász Istvánné – gondozó


A KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézményből:

1.            Nagy Zoltán – családsegítő 

2.            Székely Malvin Mária – szakgondozó

3.            Rácz Katalin – gondozó

4.            Fekete Alexandra – kisgyermeknevelő

5.            Rácz Zoltánné – takarítónő

6.            Vízhányó Anita Klára – esetmenedzser

7.            Tarjányiné Dósa Ibolya – kisgyermeknevelő

8.            Seres Henrietta – kisgyermeknevelő

9.            Kovácsné Bojtor Edina – bölcsődei dajka

10.        Hideg Brigitta – konyhai kisegítő

11.        Dobos László – karbantartó


Az oklevelek átadása után a megjelenteket Bíró Csongor Vitéz műsora várta. Az ifjú gitáros-énekes előadása olyan sikeres volt, hogy az ünnepeltek szűnni nem akaró tapsa hatására, ráadásdalokkal is kedveskedett.

A műsor után állófogadásra invitálták az ágazatban dolgozókat.

Z. A. 

Fotó: Fantoly Márton
             

Kövessen minket a Facebookon is!