Helyi hírek 2015. február 13. 07:30

Pályázat beruházási ügyintéző munkakör betöltésére

Pályázat beruházási ügyintéző munkakör betöltésére
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal a köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. tv. 45 § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet beruházási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 3 hónap próbaidő kikötésével

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1.Ellátandó feladatok: A települési önkormányzat beruházásainak ügyintézése, melynek keretében feladat az önkormányzati tulajdonú és fenntartású intézmények épületállományának felülvizsgálata, éves karbantartási és felújítási munkák meghatározása. Az ügyintéző feladata a tervszerű karbantartó és felújító munkák előkészítése, a megvalósítás koordinációja. A feladatellátás során elvárás a menedzsment szemléletű munkavégzés. A beruházási ügyintéző az elrendelt karbantartási és felújítási munkák műszaki ellenőrzését látja el, jogosult esetekben ezen feladatkörét szakértők bevonásával láttatja el.
 

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
 

Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnök, építőmérnök, műemléki szakmérnök vagy egyéb műszaki szakképzettség és a beruházások szervezésével, bonyolításával, felügyeletével, statisztikai áttekintésével összefüggő szakképesítés, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, B kategóriás jogosítvány.
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Fényképes Europass önéletrajz, pályakezdők esetében motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány – vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás, az iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozat, nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.
 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2015. március 1. napjától tölthető be.
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 17. (Postai feladás bélyegzője)
 

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal címére (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1.) történő megküldésével. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11-2/2015., valamint a munkakör megnevezését: beruházási ügyintéző vagy személyesen a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjénél (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1. I. emelet 30.)
 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának rendje: Az érvényes pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója, dr. Faragó Zsolt jegyző bírálja el, fenntartva magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 23.

 

Kövessen minket a Facebookon is!